Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies.

Het krijgen van het schooladvies is een belangrijk moment voor je kind. De school besteedt veel aandacht aan het geven van een passend advies. Toch kan zijn dat je het hier als ouder niet of niet volledig mee eens bent. Je leest hier wat je als ouder kunt doen wanneer je het niet eens bent met het schooladvies.

Oudergesprek over schooladvies

De school maakt voor alle leerlingen in groep 8 een schooladvies. Het advies voor je kind horen jullie, meestal in het oudergesprek, uiterlijk op 31 januari. Het is belangrijk dat de school goed aan jou en je kind kan uitleggen waarom voor een bepaald advies is gekozen.

Hoe zijn de scores op de toetsen? Wat vindt de school van de werkhouding en de motivatie van je kind? Bespreek ook of jullie hetzelfde beeld hebben van je kind. Stel in het gesprek vooral alle vragen die je op dat moment hebt.
Ben je het niet eens met het schooladvies? Dan kun je niet eisen dat de school het schooladvies aanpast. Maar, wat kun je wel doen?

1. Ga in gesprek met de leraar

Als het goed is, is er al eerder gesproken over de verwachtingen voor het schooladvies in groep 8. Dan is het advies geen verrassing en hoeft het adviesgesprek met de leraar niet lang te duren.

Ben je het oneens met het advies of heb je later bij thuiskomst toch nog vragen? Dan kun je het beste zo snel mogelijk nogmaals met de leraar in gesprek gaan, eventueel samen met de intern begeleider. Hiervoor kun je zelf contact opnemen met de leerkracht.

Tips voor de voorbereiding

Deze tips kunnen je helpen bij een goede voorbereiding op het gesprek:

  • Zet voorafgaand aan het gesprek je vragen en overwegingen op papier.
  • Vraag vooraf of de leraar een verslag wil maken van het gesprek, of maak deze zelf.
  • Geef argumenten om je mening te onderbouwen.
  • Geef de leraar  de ruimte om het advies verder toe te lichten.
  • Stel vragen als iets niet duidelijk is.
  • Geef aan welke en waarom je bepaalde verwachtingen had van het schooladvies.
  • Probeer samen tot een oplossing te komen. Soms kan bijvoorbeeld een dubbel advies uitkomst bieden.
  • Weet dat de school het advies naar boven moet aanpassen als het toetsadvies hoger is dan het voorlopig schooladvies van januari.
  • Kom je er met de leerkracht niet uit? Dan kun je ook nog met de intern begeleider in gesprek gaan, of daarna met de directeur en het schoolbestuur.
  • Kijk op Scholen op de Kaart. In ‘resultaten’ wordt bijgehouden of oud-basisschoolleerlingen op het juiste niveau op de middelbare school zitten. Als een hoog percentage leerlingen na maximaal 3 jaar boven het schooladvies zit, heeft de school te voorzichtig geadviseerd. Benoem dit in een gesprek wanneer je kind een lager schooladvies krijgt dan je had verwacht.

2. Gebruik de uitslag van de doorstroomtoets

Alle leerlingen in groep 8, ook die in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, maken in de eerste twee volle weken van februari 2024 een doorstroomtoets. De doorstroomtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen.

In de wet is vastgelegd dat de basisschool het schooladvies naar boven moet aanpassen als je kind de doorstroomtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat jullie in januari kregen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet te doen. De school moet dan kunnen uitleggen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot het bijbehorende schooltype.

3. Ga in gesprek met de middelbare school

Een middelbare school mag een leerling op een ander schooltype plaatsen als ouders daar om vragen. Je kunt met de middelbare school in gesprek gaan, maar het schooladvies is wel leidend.

In de praktijk volgen de meeste scholen het advies van de basisschool op, maar het komt ook voor dat zij akkoord gaan met een andere plaatsing. Een middelbare school beslist zelf of ze jouw kind wel of niet op dat schooltype toelaten.

Je kunt ook kijken of er scholen in de omgeving zijn die een brugklas met meerdere schooltypes aanbieden, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo. Hiermee wordt de definitieve keuze voor een schooltype uitgesteld.

4. Klacht indienen

Als je er niet uitkomt met de school en je bent het niet eens met de manier waarop het schooladvies tot stand is gekomen, dat wil zeggen dat de school de procedure voor de totstandkoming van het schooladvies bij jouw kind niet goed heeft gevolgd, dan is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen volgens de klachtenregeling van de school. Besef wel dat het een klacht is over de procedure, niet over het schooladvies zelf.

De school heeft veel ruimte voor eigen afwegingen bij het maken van een advies, maar moet zich wel houden aan wat hierover in de schoolgids staat. De klachtencommissie is daarom terughoudend in het doen van uitspraken over de inhoud van het schooladvies. Wel kan de commissie het proces beoordelen. Heeft de school een eerlijke afweging gemaakt? Zijn alle belangrijke dingen meegenomen bij de totstandkoming van het advies? En is het advies voldoende door de school onderbouwd?

Op de website van Onderwijsgeschillen vind je meer informatie en eerdere uitspraken over het schooladvies.

FAQ Niet eens met het schooladvies.

In principe geldt een vrije schoolkeuze voor iedereen. Feitelijk wordt de keuze beperkt door het schooladvies en de toelatingseisen. Lees meer over het aanmelden van je kind op de middelbare school. 

Heeft je kind een hoger advies gekregen op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? Dan moet de school dat advies naar boven aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is. Daarmee kun je je kind op een hoger schooltype aanmelden. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet aan te passen. De school moet kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen.

Lees meer over het schooladvies.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Doorstroomtoets groep 8

Alle leerlingen in groep 8 maken een doorstroomtoets. Dit kun je als ouder verwachten.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.