Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen.

De overgang van groep 8 van de basisschool naar de middelbare school is een spannende periode. Er komt veel op je kind af. Denk aan het schooladvies, de doorstroomtoets en de keuze voor een middelbare school. Dat kan tot vragen leiden. Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen van ouders, die ieder jaar binnenkomen bij ons adviespunt.

FAQ Schooladvies .

De school besteedt veel aandacht aan het geven van een passend advies. Toch kan zijn dat je het hier als ouder niet of niet volledig mee eens bent. Lees hier wat je kunt doen als je het niet eens bent met het schooladvies. 

In principe geldt een vrije schoolkeuze voor iedereen. Feitelijk wordt de keuze beperkt door het schooladvies en de toelatingseisen. Lees meer over het aanmelden van je kind op de middelbare school. 

Heeft je kind een hoger advies gekregen op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? Dan moet de school dat advies naar boven aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is. Daarmee kun je je kind op een hoger schooltype aanmelden. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet aan te passen. De school moet kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen.

Lees meer over het schooladvies.

FAQ Doorstroomtoets.

De naamsverandering van eindtoets naar doorstroomtoets moet duidelijk maken dat een kind zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.

De doorstroomtoets van groep 8 is dit schooljaar van 29 januari tot en met 18 februari. Binnen die periode kiezen de scholen zelf op welke dagdelen, maximaal twee, ze de toets afnemen. Dat is dus na het schooladvies van januari en vóór het definitieve schooladvies wordt gegeven. Lees meer over de doorstroomtoets

Het ziet er naar uit dat basisscholen voor groep 8 in 2023-2024 kunnen kiezen uit de volgende doorstroomtoetsen:

Sommige leerlingen hoeven geen doorstroomtoets te maken. Als jij en je kind het wel willen, mag dat wel. Het gaat om de volgende leerlingen:

  • Leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de betreffende leerling.
  • Leerlingen met een IQ lager dan 75.
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Heeft je kind een hoger advies gekregen op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? Dan moet de school dat advies naar boven aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet te doen. De school moet kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen. 

Lees meer over het schooladvies.

FAQ Middelbare school kiezen.

Op Scholen op de Kaart staat veel informatie over middelbare scholen. Ook in de Opendagenplanner en in de in de VO Gids vind je veel algemene informatie over het voortgezet onderwijs. Ook staan hierin alle scholen in je regio vermeld.

Op de website van de Onderwijsinspectie kun je de inspectierapporten raadplegen en zo zelf de kwaliteit van de school beoordelen.

Via deze website kun je zien welke open dagen er wanneer gepland staan.

Een middelbare school kiezen is een belangrijke en grote stap. Om je hierbij op weg te helpen hebben we de belangrijkste stappen op een rij gezet.

FAQ Soorten scholen .

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het reguliere programma een extra programma aanbieden. Bijvoorbeeld voor topsporters, tweetalig onderwijs, cultuurprofielscholen of technasia. Deze scholen staan ook wel bekend als profielscholen. Lees meer over profielscholen.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kent 4 leerwegen: vmbo-tl, vmbo-gl, vmbo-kbl, vmbo-bbl. Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch.

Lees meer over het vmbo.

Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wo (wetenschappelijk onderwijsMet een vwo-diploma kan je kind doorstromen naar de universiteit of het hbo.

Havo duurt 5 jaar en is een voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs).

Lees meer over de structuur van de havo en het vwo.

Een school met 10-14 onderwijs geeft leerlingen van 10 tot 14 jaar de ruimte om de selectie en keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs uit te stellen. Zij stappen niet na groep 8 of als zij 12 jaar zijn over naar de middelbare school, maar blijven meestal tot zij 14 jaar zijn op dezelfde school.

Lees meer over 10-14 scholen.

FAQ Aanmelden en toelating middelbare school.

Het schooladvies en de toelatingseisen van de middelbare school zijn leidend.

Lees meer over plaatsing en aanmelding op de middelbare school.

Je hoort je kind schriftelijk op de middelbare school aan te melden. Dan is de aanmelding formeel. Meestal meld je als ouder zelf je kind aan bij de middelbare school. De aanmelding kan met jouw toestemming ook via de basisschool lopen. Lees hier welke informatie de middelbare school nodig heeft.

Kijk eerst op de website van je gemeente. In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van leerlingen over scholen in de regio of stad, bijvoorbeeld als er geloot moet worden. Dan kunnen er regels zijn voor aanmelding op scholen.

Weigering door de middelbare school is toegestaan als:

  1.  de school vol is;
  2.  jij je kind aanmeldt op een ander niveau dan het schooladvies van de basisschool;
  3.  de school ook een afdeling met een speciaal profiel heeft en je kind voldoet niet aan de extra voorwaarden daarvoor;
  4.  jij de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert;
  5.  de school jouw kind niet de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Uitgebreide informatie hierover lees je hier.

Je kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van je kind door de middelbare school. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het jouw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school je de mogelijkheid bieden om je verhaal te doen.

Lees meer over weigering door de middelbare school.

De school onderzoekt of zij de benodigde ondersteuning kan bieden. Dit kan eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft  6 weken de tijd om te beslissen of zij je kind toelaat. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan dan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Lees hier meer over ondersteuning op een reguliere school. 

Er is een vaste aanmeldperiode van 25 – 31 maart. Heeft je kind al eerder een definitief schooladvies gekregen? Dan mag je je kind daarmee ook al eerder aanmelden. Lees meer over plaatsing en aanmelding op de middelbare school. 

FAQ Loting middelbare school.

Loting vindt plaats voordat de zorgplicht ingaat. Bij een loting moeten alle leerlingen evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Pas na de loting wordt gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen geldt dan vervolgens de zorgplicht. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht niet.

Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen. Maar ook als leerlingen al een broer of zus op de school hebben zitten. Deze voorrangsregels verschillen per school en regio.

Scholen voeren na de loting overleg over de leerlingen die  ze niet op de school van hun keuze kunnen plaatsen.

 

Wij helpen je graag!

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Dan zijn wij ook telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 9.30 – 12.30 en 13.00 – 16.00 uur op 088-6050101. Of stuur je mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Wist je dat je ons ook een WhatsApp bericht kunt sturen? Stuur een appje naar 088-6050101, dan komen wij zo snel mogelijk bij je terug met advies.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Loting voor toelating

Sommige scholen maken gebruik van loting. Lees meer over deze loting.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.