Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Schooladvies in groep 8

Schooladvies in groep 8.

In groep 8 van de basisschool geeft de school een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij je kind past. Wat moet je als ouder over dit schooladvies weten? Hoe wordt dit schooladvies bepaald? En wanneer kun je het schooladvies verwachten?

Wanneer definitief schooladvies voor groep 8

Het tijdpad loopt van januari tot maart 2024. In januari krijgt je kind het schooladvies (meestal het voorlopig schooladvies genoemd), in februari maakt het de doorstroomtoets en in maart volgt het definitieve schooladvies.

Hoe maakt de basisschool het advies?

Het schooladvies geeft aan op welk niveau jouw kind het beste verder kan gaan op de middelbare school. Bij het geven van het schooladvies kijkt de school naar de ontwikkeling van je kind, vooral van de laatste jaren van de basisschoolperiode.

De toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem zijn hiervoor een belangrijke basis. Ook ‘zachte leerlingkenmerken’, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, kunnen plannen en organiseren zijn van invloed op het advies.

Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies groep 8 tot stand komt en ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overstap naar de middelbare school.

Voorlopig en definitief advies

Met ingang van het schooljaar 2023/2024 krijgen alle kinderen in groep 8 in de periode tussen 10 en 31 januari 2024 hun (voorlopig of eerste) schooladvies.

Kort daarna, tussen 29 januari en 18 februari, maakt je kind een doorstroomtoets. Heeft je kind een hoger advies op doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? In de wet is vastgelegd dat de school dan het advies naar boven moet aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet te doen. De school moet dan kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen.

Is de toetsscore hetzelfde of lager dan het schooladvies van januari? Dan verandert er niets. Alle kinderen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 het definitieve schooladvies.

Voorbeeld van schooladvies

Een voorbeeld: krijgt je kind in januari een voorlopig vmbo-tl advies en scoort het op de doorstroomtoets niveau vmbo-gtl/havo, dan moet de school het advies van januari aanpassen naar een definitief advies vmbo-gtl/havo.

Vindt de school dit niet in het belang van je kind? Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school een halve schoolsoort bijstellen of helemaal niet bijstellen. In beide gevallen moet de school motiveren waarom er niet wordt bijgesteld.

Uitzondering op deze procedure zijn de leerlingen die naar het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs gaan.

Enkel of dubbel schooladvies

De basisschool kan een schooladvies voor één of twee schoolsoorten geven. Een enkel advies is bijvoorbeeld een vmbo-kader of havo-advies. Een dubbel advies is bijvoorbeeld een vmbo/havo of havo/vwo-advies.

De basisschool kiest welk advies het beste bij je kind past. Dit mag altijd een enkel of een dubbeladvies zijn.

Het advies van de doorstroomtoets is altijd een dubbeladvies, behalve voor de schoolsoort vwo.

Plaatsing op de middelbare school

Met het schooladvies kunnen ouders hun kind aanmelden op een middelbare school. Die moet je kind plaatsen op het schooladvies van de basisschool. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies heeft minimaal op havo-niveau plaatsen.

Als de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas heeft, mag de school zelf bepalen in welk van deze 3 klassen zij deze leerling plaatst.

Niet eens met schooladvies

Als het goed is, heeft de leerkracht van groep 8 al eerder dan januari met jou en je kind over de richting van het advies gesproken en komt het niet als een verrassing. Maar als je het toch niet eens bent met het schooladvies, kun je met de school in gesprek gaan, vragen waar dit advies op gebaseerd is.

Ook kun je zelf aangeven waarom je vindt dat een ander advies beter bij je kind past. Vraag ook welk beeld de school van je kind heeft en vertel of dit overeenkomt met het beeld dat jij hebt en geef jullie verwachtingen aan.

Het is verstandig om het gesprek hierover zo vroeg mogelijk met de leraar van je kind te voeren.
Toch kun je niet eisen dat de school het schooladvies aanpast als je het er niet mee eens bent. Jij en je kind kunnen wel zelf op zoek gaan naar middelbare scholen met een brugklas met meerdere schooltypes, zie ook hieronder. Hiermee wordt de uiteindelijke keuze voor een schooltype uitgesteld.

FAQ Schooladvies .

De school besteedt veel aandacht aan het geven van een passend advies. Toch kan zijn dat je het hier als ouder niet of niet volledig mee eens bent. Lees hier wat je kunt doen als je het niet eens bent met het schooladvies. 

In principe geldt een vrije schoolkeuze voor iedereen. Feitelijk wordt de keuze beperkt door het schooladvies en de toelatingseisen. Lees meer over het aanmelden van je kind op de middelbare school. 

Heeft je kind een hoger advies gekregen op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? Dan moet de school dat advies naar boven aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is. Daarmee kun je je kind op een hoger schooltype aanmelden. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet aan te passen. De school moet kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen.

Lees meer over het schooladvies.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer
Dossier

Doorstroomtoets groep 8

Alle leerlingen in groep 8 maken een doorstroomtoets. Dit kun je als ouder verwachten.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.