Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Profielscholen.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het reguliere programma een extra programma aanbieden. Bijvoorbeeld voor scholen met een sportklas, tweetalig onderwijs, cultuurprofielscholen of technasia. Deze scholen staan ook wel bekend als profielscholen of scholen met een profielklas. Ontdek de kenmerken van deze verschillende type scholen of klassen.

Tweetalig Onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto-scholen) is er voor leerlingen die zich internationaal willen oriënteren. De meeste scholen bieden Engels aan als tweede taal, maar er zijn ook profielscholen die Duits aanbieden.

In de onderbouw havo en vwo wordt minimaal 50 procent van de lessen in de andere taal aangeboden. In het vmbo is dat minimaal 30 procent. In de bovenbouw besteden de tto-scholen nog steeds veel aandacht aan de andere taal, maar bereiden de leerlingen zich ook voor op het Nederlandse (en Nederlandstalige) eindexamen. Tweetalig onderwijs wordt op het vmbo, de havo en het vwo aangeboden. Voor toelating mogen wel vaardigheidstoetsen worden afgenomen

Cultuurprofielscholen

Cultuurprofielscholen zijn profielscholen waar het onderwijs over kunst en cultuur een vooraanstaande plaats inneemt. Dit betekent doorgaans dat kunst en cultuur prominent op het rooster staat, er meerdere kunstdisciplines aan bod komen en dat de kunstvakken zoveel mogelijk afstemmen en samenwerken met andere vakken.

Het curriculum wordt aangevuld met diverse culturele buitenschoolse activiteiten. Bij een cultuurprofielschool gaat het niet alleen om toptalenten. Ook leerlingen met interesse voor kunst en cultuur kunnen er terecht. Er zijn nu 40 cultuurprofielscholen.

Technasium

Een technasium is een profielschool voor havo, atheneum en/of gymnasium waar het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) wordt aangeboden als examenvak in één van de natuurprofielen.

Het vak onderscheidt zich van andere bètavakken, doordat het opdoen van ervaring, het ontwikkelen van competenties, en het toepassen van kennis, in een levensechte context, centraal staan. Bij dit vak ontwerpen de leerlingen een technisch product.

Dit gaat om actuele, betatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers. De ‘opdrachtgever’ is meestal een bedrijf in de regio. Technasiumscholen zijn georganiseerd in regionale netwerken met ca. 5 VO-scholen rond een universiteit of hogeschool. De Stichting Technasium draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking. Er zijn nu zo’n 70 technasia, in 14 netwerken.

Profielklas met sport

Er zijn ook middelbare scholen die een aparte sportklas aanbieden. In een sportklas krijgen leerlingen meer sport aangeboden dan in de andere klassen. Vaak wordt een motivatie of een praktijktest gevraagd.

Topsport Talentscholen

Topsport Talentscholen (voorheen Stichting LOOT) zijn verenigd in een organisatie van dertig Topsport Talentscholen in het voortgezet onderwijs.

Topsport Talentscholen kunnen leerlingen met een Topsport Talentstatus een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden. Hierdoor is het voor leerlingen met een Topsport Talentstatus mogelijk om onderwijs te combineren met hun topsport. Het verkrijgen van een Topsport Talentstatus verloopt via de sportbond. Dat gebeurt aan de hand van bepaalde criteria die door de betreffende bond zijn vastgesteld.

DAMUscholen

DAMUscholen zijn scholen met een bijzondere inrichting op het gebied van dans en/of muziek. Hier kunnen leerlingen school combineren met professioneel hedendaags dans- of muziekonderwijs. Zo zijn ze beter voorbereid op een vervolgopleiding in het hbo. Deze scholen kunnen wel voorwaarden voor toelating eisen, denk bijvoorbeeld aan auditie doen en die met een positieve beoordeling afsluiten.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.