Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Profielscholen.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het reguliere programma een extra programma aanbieden. Bijvoorbeeld voor topsporters, tweetalig onderwijs, cultuurprofielscholen of technasia. Deze scholen staan ook wel bekend als profielscholen. Ontdek de kenmerken van deze verschillende type scholen.

LOOT

De stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) is een samenwerkingsverband tussen 30 scholen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben een LOOT-licentie.

LOOT scholen kunnen leerlingen met een LOOT-status een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden. Hierdoor is het voor leerlingen met een LOOT-status mogelijk om onderwijs te combineren met hun topsport.

Tweetalig Onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto-scholen) is er voor leerlingen die zich internationaal willen oriënteren. De meeste scholen bieden Engels aan als tweede taal, maar er zijn ook profielscholen die Duits aanbieden.

In de onderbouw havo en vwo wordt minimaal 50 procent van de lessen in de andere taal aangeboden. In het vmbo is dat minimaal 30 procent. In de bovenbouw besteden de tto-scholen nog steeds veel aandacht aan de andere taal, maar bereiden de leerlingen zich ook voor op het Nederlandse (en Nederlandstalige) eindexamen. Tweetalig onderwijs wordt op het vmbo, de havo en het vwo aangeboden.

Cultuurprofielscholen

Cultuurprofielscholen zijn profielscholen waar het onderwijs over kunst en cultuur een vooraanstaande plaats inneemt. Dit betekent doorgaans dat kunst en cultuur prominent op het rooster staat, er meerdere kunstdisciplines aan bod komen en dat de kunstvakken zoveel mogelijk afstemmen en samenwerken met andere vakken.

Het curriculum wordt aangevuld met diverse culturele buitenschoolse activiteiten. Bij een cultuurprofielschool gaat het niet alleen om toptalenten. Ook leerlingen met interesse voor kunst en cultuur kunnen er terecht. Er zijn nu 40 cultuurprofielscholen.

Technasium

Een technasium is een profielschool voor havo, atheneum en/of gymnasium waar het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) wordt aangeboden als examenvak in één van de natuurprofielen.

Het vak onderscheidt zich van andere bètavakken, doordat het opdoen van ervaring, het ontwikkelen van competenties, en het toepassen van kennis, in een levensechte context, centraal staan. Bij dit vak ontwerpen de leerlingen een technisch product.

Dit gaat om actuele, betatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers. De ‘opdrachtgever’ is meestal een bedrijf in de regio. Technasiumscholen zijn georganiseerd in regionale netwerken met ca. 5 VO-scholen rond een universiteit of hogeschool. De Stichting Technasium draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking. Er zijn nu zo’n 70 technasia, in 14 netwerken.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.