Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Ondersteuning door school.

Alle scholen in de regio bieden dezelfde minimum ondersteuning aan leerlingen: de basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de basisondersteuning organiseert. De school zorgt er zelf voor dat de leerling deze ondersteuning krijgt.

School is de eerste verantwoordelijke

Als het niet goed gaat met jouw kind op school gaat de school eerst met jou kijken wat er aan de hand is. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de school om jouw kind te helpen. De school zal dan de intern begeleider of de zorgcoördinator inschakelen om met jou afspraken te maken over de ondersteuning.

Basisondersteuning in de regio

Het verschilt per regio hoe de ondersteuning van leerlingen is geregeld. Daarover maken de scholen in elk samenwerkingsverband afspraken met de scholen in de regio. Deze afspraken worden door het samenwerkingsverband opgenomen in het ondersteuningsplan. Daarin staat ook wat de school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. Alle scholen bieden minimaal de basisondersteuning aan.

Wat valt er onder de basisondersteuning?

Wat er onder de basisondersteuning valt is afhankelijk van de regio. In de meeste gevallen zijn er afspraken gemaakt over:

  • Het aanbod voor leerlingen met dyslexie.
  • De aanpak van gedragsproblemen.
  • Extra begeleiding van leerlingen met een meer of minder gemiddelde intelligentie.
  • Mogelijke hulpmiddelen, aangepast meubilair en de toegankelijkheid van het schoolgebouw.
  • Protocollen over het verrichten van medische handelingen.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school legt in een document vast op welke manier de school invulling geeft aan de ondersteuning van leerlingen: het schoolondersteuningsprofiel. De ene school neemt bijvoorbeeld een remedial teacher in dienst en de andere school stelt onderwijsassistenten aan.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult.

Lees meer
Dossier

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.

Lees meer
Dossier

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk?

Lees meer
Dossier

Afspraken over begeleiding

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders of wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.