Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Thuisonderwijs.

In Nederland gaan we ervan uit dat alle kinderen onderwijs op een school volgen. De meeste kinderen gaan naar een door de overheid bekostigde school. Een deel van de kinderen gaat naar een particuliere school en er is een kleine groep kinderen dat geen onderwijs op een school volgt maar thuisonderwijs. Voor dit thuisonderwijs kunnen verschillende redenen zijn: richtingsbezwaar, een trekkend bestaan leiden dan wel in het buitenland verblijven of niet naar school gaan in verband met ziekte of handicap.

Richtingsbezwaar

Ouders hebben het recht om te kiezen voor het onderwijs dat past bij hun godsdienst of levensovertuiging. Wanneer ouders bezwaren hebben tegen de richting van alle scholen in de buurt noemen we dit richtingsbezwaar. In dit geval kunnen ouders een ontheffing van de leerplicht aanvragen en zelf voor het onderwijs thuis zorgen. Dit thuisonderwijs moet voldoen aan een aantal voorwaarde en van voldoende kwaliteit zijn. Ouders kunnen een leerplichtontheffing aanvragen tot één maand voordat het kind leerplichtig wordt. Op dit moment is er een wetwijziging in de maak die onder andere eisen stelt aan de kwaliteit van het thuisonderwijs. Kenmerkend voor thuisonderwijs is dat ouders het onderwijs verzorgen, eventueel met hulpmiddelen, en dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs ook bij de ouders ligt. Meer informatie biedt de Nederlandse Vereniging voor ThuisOnderwijs.

Trekkend bestaan of verblijf buitenland

Wanneer ouders naar het buitenland vertrekken voor werk of een (wereld)reis maken dan kunnen kinderen het Nederlands onderwijs volgen op afstand. Een mogelijkheid hiervoor biedt de Wereldschool. Dit is een combinatie van thuis- en afstandsonderwijs voor kinderen die geëmigreerd of op (wereld)reis zijn.

Ziekte of handicap

Er is een groep leerlingen die door (psychische) ziekte of handicap niet naar school gaan. We hebben het dan over thuiszitters. Deze groep is zeer divers. Er zijn kinderen die geoorloofd thuis zitten doordat ze ziek gemeld zijn of een leerplichtontheffing hebben. Er zijn ook kinderen die thuis zitten omdat er geen passend onderwijsaanbod is of omdat er andere problemen zijn met het naar school gaan. Al deze leerlingen hebben gemeen dat ze niet naar school gaan en op een andere manier/plek onderwijs aangeboden zouden moeten krijgen. Bijvoorbeeld thuis of op een andere locatie dan school. In dit geval spreken we over afstandsonderwijs.

Een belangrijk verschil tussen afstandsonderwijs en thuisonderwijs vanwege richtingsbezwaar is dat bij thuisonderwijs de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de bekostiging daarvan bij de ouders ligt. Bij afstandsonderwijs is de school verantwoordelijk en vindt in principe de bekostiging ook via de school of het samenwerkingsverband plaats.

Tot nu toe waren er wel wat mogelijkheden voor afstandsonderwijs bijvoorbeeld voor langdurig zieke leerlingen via de consulent OZL of een tijdelijk programma via IVIO. Toch bleek het voor veel thuiszittende leerlingen dit heel lastig te regelen en liepen ouders tegen veel weerstand op en scholen tegen veel wettelijke belemmeringen. Bijvoorbeeld met de bekostiging, de begeleiding en het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Door de coronacrisis waren alle leerlingen een periode aangewezen op afstandsonderwijs en bleek er meer mogelijk dan gedacht. De inzet is nu om deze ervaringen te behouden en in te zetten voor de thuiszitters. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, de organisatie en de benodigde wettelijke aanpassingen. We hopen je hierover zo snel mogelijk te kunnen informeren.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mogelijkheden voor maatwerk

Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school.

Lees meer
Dossier

Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan een kind tijdelijk op een andere school plaatsen.

Lees meer
Dossier

Hulp aan thuiszitters

Wat kunnen ouders doen wanneer hun kind langdurig niet naar school gaat? Er zijn veel instanties die zich bezighouden met leerlingen die thuiszitten.

Lees meer
Dossier

Leerplichtige leerlingen niet naar school

In Nederland zijn er kinderen met uiteenlopende en complexe problemen, die niet naar school kunnen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.