Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs.

Soms is het mogelijk om onderwijs te volgen op een andere plek dan school. Dat heet afstandsonderwijs. Wat is het precies? Wanneer kan je kind afstandsonderwijs krijgen? En hoe zit het met kosten en toezicht?

Wat is afstandsonderwijs?

Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij een school het onderwijs op afstand verzorgt. Zo kan het onderwijs aan je kind toch doorgaan als je kind om wat voor reden dan ook niet naar school kan. Afstandsonderwijs wordt ook wel online onderwijs of afstandsleren genoemd.

Ouders & Onderwijs werkte mee aan een uitgebreide brochure over digitaal afstandsonderwijs.

Voor wie is afstandsonderwijs?

Afstandsonderwijs kan in de volgende situaties gezet worden:

  • Als je kind in een (zorg)instelling verblijft en niet naar school kan. 
  • Als je kind tijdelijk of langdurig thuis komt te zitten om wat voor reden dan ook. 
  • Als je kind door ziekte niet of beperkt naar school kan gaan.  
  • Als je in het buitenland woont en je het Nederlands bij wil houden. 
  • Als je tijdelijk in het buitenland verblijft of een reis maakt met je kind. 

Vormen van afstandsonderwijs

Er zijn verschillende vormen van afstandsonderwijs en digitale ondersteuning: 

  • Je kind volgt het onderwijs van de klas mee via een digitale verbinding. Bijvoorbeeld via Zoom, een webcam of een robot in de klas. Dit kan ook in combinatie met het onderwijs op school. Dan gaat een kind een aantal uren naar school en volgt een deel van het onderwijs op afstand.  
  • Je kind volgt een eigen programma buiten de klas om. Bijvoorbeeld via een individueel leertraject of met een leraar die thuiskomt. 
  • Scholen die zich met name richten op digitaal onderwijs. 
  • Afstandsonderwijs kan ook op een zorglocatie of andere locatie dan school plaatsvinden. 

Hoe regel je afstandsonderwijs?

In de meeste gevallen regelt de school het afstandsonderwijs. Scholen kunnen dit zelf verzorgen of een organisatie inschakelen die hen hierbij helpt. De school waar je kind ingeschreven staat, blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan je kind. 

Staat je kind niet ingeschreven op een school? Dan kun je ook zelf contact opnemen voor de mogelijkheden tot afstandsonderwijs. Het samenwerkingsverband in jouw regio is daarvoor het eerste aanspreekpunt.  

Wat zijn de kosten voor afstandsonderwijs?

In principe is de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan je kind. Dat betekent dat de school waar je kind in geschreven staat het onderwijs op afstand betaalt. Eventueel met hulp van het samenwerkingsverband.

Sommige ouders kiezen ervoor het afstandsonderwijs zelf te betalen, bijvoorbeeld als je kind een vrijstelling van de leerplicht heeft. Dan zijn de kosten van het afstandsonderwijs meestal ook voor de ouders. Soms is er via de gemeente een bijdrage mogelijk. Dat is per gemeente en per situatie verschillend.  

Toezicht op afstandsonderwijs 

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Dat geldt ook wanneer je kind (tijdelijk) onderwijs op afstand volgt. 

De inspectie houdt ook toezicht op Nederlandse scholen in het buitenland. Organisaties die afstandsonderwijs geven aan Nederlandse kinderen in het buitenland en aangesloten zijn bij de Stichting NOB staan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie. 

 

Afstandsonderwijs in het buitenland

Woon je met je gezin in het buitenland of vertrek je naar het buitenland voor bijvoorbeeld werk? Dan kun je je kinderen het Nederlands onderwijs laten volgen op afstand. De Stichting NOB  zorgt met een wereldwijd netwerk dat kinderen Nederlands onderwijs kunnen volgen in landen over de hele wereld. Op hun website vind je een overzicht van organisaties die onderwijs op afstand geven in het buitenland.   

 

Afstandsonderwijs op (wereld)reis 

Ook als je op (wereld)reis gaat kun je onderwijs op afstand organiseren. Bijvoorbeeld via de Wereldschool. Let op: op vakantie gaan buiten de schoolvakanties om mag in Nederland niet vanwege de leerplicht. Of je toestemming krijgt verschilt per persoon en per gemeente. Laat je dus goed informeren, voordat je langere tijd op reis gaat. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Vrij van school voor een speciale gelegenheid

Een extra vrije dag aanvragen voor een speciale gelegenheid buiten de schoolvakanties? Hier lees je aan welke regels jij je moet houden.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.