Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Schoolverzuim

Schoolverzuim.

Als een kind niet op school is op momenten dat dit wel verplicht is, spreken we van schoolverzuim. Dat kan bijvoorbeeld gaan om te laat komen, spijbelen of ziekte. Als je kind niet naar school kan komen, dan moet je dit als ouder melden. Hoe meld je het schoolverzuim van je kind? Wat gebeurt er als je kind zonder toestemming niet naar school gaat?

Wat is schoolverzuim?

Soms is je kind niet op school. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Je kind heeft griep, is langdurig ziek of spijbelt. Als je kind niet op school is, noemen we dat verzuim. Er bestaan twee soorten verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. 

Wat is geoorloofd verzuim?

Geoorloofd verzuim is verzuim met een goede reden. Je kind hoeft dan niet naar school. Bijvoorbeeld als je kind ziek is. Een bezoek aan het ziekenhuis, tandarts of huisarts vallen ook onder geoorloofd verzuim. Meld dit altijd zo snel mogelijk aan de school. 

Je mag je kind vaak ook van school houden voor religieuze feestdagen, een huwelijk of begrafenis. Soms heb je hiervoor toestemming van de schooldirecteur nodig. 

Wat is ongeoorloofd verzuim? 

Is je kind niet op school en is er geen geldige reden? Dan spreken we van ongeoorloofd verzuim die in strijd is met de leerplicht. Het bekendste voorbeeld hiervan is spijbelen. Ook luxeverzuim valt onder ongeoorloofd verzuim. 

Gevolgen spijbelen en ongeoorloofde afwezigheid

Als je kind ongeoorloofd afwezig is, dus buiten de schoolvakanties en vrije dagen om, zal de school contact met je opnemen. Samen kijk je naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je kind niet meer verzuimt.  

Daarbij volgt de school het eigen beleid. Bij veel scholen moet je kind zich als straf voor spijbelen bijvoorbeeld vroeg in de ochtend op school melden. 

Gevolgen veelvuldig ongeoorloofd schoolverzuim

Als je kind vaak afwezig is, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Dit gebeurt in ieder geval als je kind 16 uur of meer afwezig is in een periode van vier aaneengesloten schoolweken. De leerplichtambtenaar gaat met jou en je kind in gesprek om het verzuim te stoppen of beperken. Eventueel kan de leerplichtambtenaar hulp voor jou en je gezin inschakelen.  

Blijft het verzuim voortduren? Dan kan de leerplichtambtenaar strenger optreden. Je kunt als ouder een boete krijgen en in sommige gevallen zelfs strafrechtelijk vervolgd worden.  

Kinderen vanaf 12 jaar worden ook zelf aangesproken op verzuim. Je kind riskeert een Halt-traject, geldboete of taakstraf.  

Verzuim als gevolg van (niet) passend onderwijs of onveiligheid

Afwezigheid kan ook voorkomen als gevolg van problemen op school. Bijvoorbeeld rondom het (niet) bieden van passend onderwijs of een onveilige situatie.  

Het verzuim ontstaat doordat deze kinderen zich onveilig of ziek voelen op school. Sommige kinderen komen hierdoor zelfs helemaal thuis te zitten. 

Soms merken scholen dit verzuim aan als ongeoorloofd en kiezen leerplichtambtenaren ervoor handhavend op te treden, terwijl ouders geen schuld hebben aan het schoolverzuim. Heb je hiermee te maken? Neem dan contact op met ons adviespunt

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Vrij van school voor een speciale gelegenheid

Een extra vrije dag aanvragen voor een speciale gelegenheid buiten de schoolvakanties? Hier lees je aan welke regels jij je moet houden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.