Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Autisme.

Kinderen met het autisme spectrum stoornis hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag. De stoornissen PDD NOS en Asperger zijn hier voorbeelden van.

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. De ontwikkeling van kinderen met autisme verloopt anders dan die van andere kinderen. Ze vinden het lastig om informatie te verwerken. Hierdoor kunnen zij boos worden of zich juist terugtrekken. Kenmerkend voor een kind met autisme is dat deze weinig of moeilijk contact maakt. Kinderen met autisme kunnen gefixeerd zijn op één onderwerp of een bepaalde activiteit. Deze kinderen zijn gevoelig voor prikkels die stress en angst veroorzaken.

Autisme wordt gezien als één stoornis (autismespectrumstoornis of ASS), met ernstige of minder ernstige kenmerken. Voorheen sprak men nog van verschillende autismespectrumstoornissen, zoals klassiek autisme, Asperger of PDD-NOS. Deze oude namen kun je nog tegenkomen, bijvoorbeeld in het gesprek met andere ouders, leerkrachten of dokters.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer
Dossier

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen.

Lees meer
Dossier

Beperking of handicap

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.