Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Autisme.

Kinderen met het autisme spectrum stoornis hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag. De stoornissen PDD NOS en Asperger zijn hier voorbeelden van.

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. De ontwikkeling van kinderen met deze stoornis verloopt anders dan die van andere kinderen. Ze vinden het lastig om informatie te verwerken. Hierdoor kunnen zij boos worden of zich juist terugtrekken. Kenmerkend voor een kind met autisme is dat deze weinig of moeilijk contact maakt. Kinderen met deze stoornis kunnen gefixeerd zijn op één onderwerp of een bepaalde activiteit. Deze kinderen zijn gevoelig voor prikkels die stress en angst veroorzaken.

Autisme wordt gezien als één stoornis (autismespectrumstoornis of ASS), met ernstige of minder ernstige kenmerken. Voorheen sprak men nog van verschillende autismespectrumstoornissen, zoals klassiek autisme, Asperger of PDD-NOS. Deze oude namen kun je nog tegenkomen, bijvoorbeeld in het gesprek met andere ouders, leerkrachten of dokters.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.