Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Blind of slechtziend.

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend. Dit kan ook in combinatie met een andere handicap zijn. De meeste leerlingen die blind of slechtziend zijn, gaan naar het reguliere onderwijs en krijgen daar extra hulp of ondersteuning. Er zijn ook scholen voor speciaal onderwijs voor deze kinderen. Deze scholen en de ondersteuning op de reguliere scholen vallen onder de instellingen voor cluster-1.

Het onderwijs

Leerlingen in het cluster-1-onderwijs krijgen voor een deel dezelfde lesstof als leerlingen op het regulier onderwijs. Het tempo wordt als dat nodig is aan de leerling aangepast. Ook worden er bestaande methoden en materialen gebruikt, maar deze worden aangepast zodat ze meer zijn afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Zo wordt er gebruik gemaakt van vergrotingen, digitale werkboeken en andere optische hulpmiddelen. Ook werken leerlingen bijvoorbeeld met spraakcomputers, braille, toetsenborden, kijkstrategie. verstelbare tafels en extra licht. Op het speciaal onderwijs zitten er minder leerlingen in een klas: ongeveer zeven tot twaalf. Vaak worden kinderen op leeftijd of niveau in klassen ingedeeld. Slechtziende en blinde leerlingen volgen de meeste lessen samen, maar soms wordt er wel iets anders aan hun lesgegeven, en voor sommige vakken hebben de leerlingen nog apart les.

Instellingen

In Nederland zijn er twee instellingen die speciaal onderwijs aan visueel beperkte leerlingen aanbieden: Bartiméus en Koninklijke Visio. Beide instellingen verzorgen ook begeleiding voor peuters en hun ouders, ambulante begeleiding op het regulier onderwijs, ondersteuning op het mbo en hulp aan volwassenen. Deze instellingen hebben scholen in het hele land.

Voor cluster-1 geldt dat deze apart van het onderwijsveld georganiseerd zijn en gefinancierd worden. Voor de ondersteuning vanuit cluster-1 moet een leerling voldoen aan de criteria en een toelaatbaarheidsverklaring met arrangement van de instelling hebben.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.