Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Gedragsproblemen.

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken. Dit is vervelend, maar ook heel normaal. Soms zijn de problemen zó erg en duren ze zó lang dat een kind erdoor in de problemen komt. Hij of zij wordt bijvoorbeeld vaak de klas uitgestuurd of zelfs geschorst. Ook lukt het niet zo goed om vriendschappen te sluiten. Daarnaast kunnen ouders het gevoel hebben dat ze het allemaal niet meer aankunnen. Dan kan er sprake zijn van een gedragsprobleem.

Gedragsstoornis

We spreken van gedragsproblemen als er sprake is van:

  • dwars en opstandig gedrag (ruzie met volwassenen hebben of weigeren te luisteren)
  • prikkelbaar of driftig gedrag (boos en gepikeerd zijn of woede-uitbarstingen hebben);
  • antisociaal gedrag (vechten, liegen, spijbelen, ongevoelig zijn voor straf);
  • druk en impulsief gedrag (rusteloos zijn, bezigheden van anderen verstoren, eerst doen en dan denken).

We spreken pas van gedragsproblemen wanneer één of meerdere typen storend gedrag gedurende enkele maanden voorkomen met bovendien duidelijk nadelige gevolgen voor het kind of de omgeving. Een stoornis kan alleen worden vastgesteld na gedegen onderzoek en een diagnose door een bevoegde professional. De meest voorkomende gedragsstoornissen zijn:

  • ADHD: deze kinderen hebben moeite met aandacht, concentratie en planning en zijn hyperactief en impulsief.
  • Autisme spectrum stoornis: deze kinderen hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.