Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > Beperking of handicap

Beperking of handicap.

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren.

Meest voorkomende beperkingen

  • Blind/slechtziend: kinderen die blind of slechtziend zijn
  • Doof/slechthorend: bij kinderen met een gehoorstoornis wordt de spraakontwikkeling belemmerd, maar ook het contact met de buitenwereld.
  • Lichamelijke beperking: het kind kent een fysieke beperking, zoals verlamming of het missen van een ledemaat.
  • Syndroom van Down: dit syndroom is een ongeneeslijke, chromosomale afwijking, die bij de bevruchting ontstaat. Er is sprake van een vertraagde geestelijke ontwikkeling en verschillende lichamelijke kenmerken en afwijkingen.

Met een beperking onderwijs volgen

Nederland heeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Bovendien regelt het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Daarmee heeft ieder kind, ook een kind met een beperking, recht op het onderwijs dat bij hem of haar past. Kinderen met een beperking kunnen soms naar een reguliere school, maar veel kinderen met een beperking gaan naar een speciale school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer
Dossier

Autisme

Kinderen met het autisme spectrum stoornis hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag.

Lees meer
Dossier

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.