Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > Beperking of handicap

Beperking of handicap.

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren.

Meest voorkomende beperkingen

  • Blind/slechtziend: kinderen die blind of slechtziend zijn
  • Doof/slechthorend: bij kinderen met een gehoorstoornis wordt de spraakontwikkeling belemmerd, maar ook het contact met de buitenwereld.
  • Lichamelijke beperking: het kind kent een fysieke beperking, zoals verlamming of het missen van een ledemaat.
  • Syndroom van Down: dit syndroom is een ongeneeslijke, chromosomale afwijking, die bij de bevruchting ontstaat. Er is sprake van een vertraagde geestelijke ontwikkeling en verschillende lichamelijke kenmerken en afwijkingen.

Met een beperking onderwijs volgen

Nederland heeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Bovendien regelt het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Daarmee heeft ieder kind, ook een kind met een beperking, recht op het onderwijs dat bij hem of haar past. Kinderen met een beperking kunnen naar een reguliere school, of naar een speciale school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.