Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > Zelf onderzoek laten doen

Zelf onderzoek laten doen.

Ouders kunnen ook buiten de school om onderzoek laten doen naar leerproblemen. Wanneer u denkt dat onderzoek meer duidelijkheid biedt over de leerproblemen van uw kind, maar de school wil hier niet een meewerken, dan kunt u overwegen zelf onderzoek te laten doen. Hiervoor kunt u terecht bij een psycholoog of pedagoog.

Zorgbudget van school

Iedere school krijgt in de geld voor extra begeleiding en onderzoek voor leerlingen met leerproblemen. Scholen beheren hun eigen zorgbudget. Zij bepalen wanneer ze een kind extra willen en kunnen laten onderzoeken.

Kosten

Wanneer u zelf besluit onderzoek te laten doen, kunt u geen aanspraak maken op het zorgbudget van de school. De kosten zijn in dat geval dus voor u. Het kan zijn dat een deel van de kosten vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Het zou ook kunnen de kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand via de gemeente. U kunt hier het beste even naar informeren.

Vooraf goed bespreken

Het is belangrijk om vooraf met de school te bespreken wat zij met de resultaten van een extra onderzoek gaan doen. Gaan zij, als het onderzoek dat uitwijst, inderdaad extra begeleiding geven?

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer
Dossier

Autisme

Kinderen met het autisme spectrum stoornis hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag.

Lees meer
Dossier

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.