Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > Zelf onderzoek laten doen

Zelf onderzoek laten doen.

Ouders kunnen ook buiten de school om onderzoek laten doen naar leerproblemen. Wanneer u denkt dat onderzoek meer duidelijkheid biedt over de leerproblemen van uw kind, maar de school wil hier niet aan meewerken, dan kunt u overwegen zelf onderzoek te laten doen. Hiervoor kunt u terecht bij een psycholoog of pedagoog.

Zorgbudget van school

Iedere school krijgt in de geld voor extra begeleiding en onderzoek voor leerlingen met leerproblemen. Scholen beheren hun eigen zorgbudget. Zij bepalen wanneer ze een kind willen en kunnen laten onderzoeken.

Kosten

Wanneer u zelf besluit onderzoek te laten doen, kunt u geen aanspraak maken op het zorgbudget van de school. De kosten zijn in dat geval dus voor u. Bij een (vermoeden van een) stoornis worden de kosten voor onderzoek van cliënten tot 18 jaar vanuit de GGZ vergoed door de gemeente. Een verwijzing is hiervoor vereist. Dit kan een verwijzing zijn van de huis- of jeugdarts en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam. In bepaalde gevallen worden de kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten boven de 18 jaar bij een (vermoeden van een) DSM-V stoornis vergoed door de zorgverzekeraar. Voor informatie over de polisvoorwaarden adviseren wij u kunt contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vooraf goed bespreken

Het is belangrijk om vooraf met de school te bespreken wat zij met de resultaten van een extra onderzoek gaan doen. Gaan zij, als het onderzoek dat uitwijst, inderdaad extra begeleiding geven?

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer
Dossier

Autisme

Kinderen met het autisme spectrum stoornis hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag.

Lees meer
Dossier

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.