Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > Zelf onderzoek laten doen

Zelf onderzoek laten doen.

Ouders kunnen ook buiten de school om onderzoek laten doen naar leerproblemen. Wanneer je denkt dat onderzoek meer duidelijkheid biedt over de leerproblemen van uw kind, maar de school wil hier niet aan meewerken, dan kunt je overwegen zelf onderzoek te laten doen. Hiervoor kun je terecht bij een psycholoog of pedagoog.

Zorgbudget van school

Iedere school krijgt in de geld voor extra begeleiding en onderzoek voor leerlingen met leerproblemen. Scholen beheren hun eigen zorgbudget. Zij bepalen wanneer ze een kind willen en kunnen laten onderzoeken.

Kosten

Wanneer je zelf besluit onderzoek te laten doen, kun je geen aanspraak maken op het zorgbudget van de school. De kosten zijn in dat geval dus voor jou. Bij een (vermoeden van een) stoornis worden de kosten voor onderzoek van cliënten tot 18 jaar vanuit de GGZ vergoed door de gemeente. Een verwijzing is hiervoor vereist. Dit kan een verwijzing zijn van de huis- of jeugdarts en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam. In bepaalde gevallen worden de kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten boven de 18 jaar bij een (vermoeden van een) DSM-V stoornis vergoed door de zorgverzekeraar. Voor informatie over de polisvoorwaarden adviseren wij je om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vooraf goed bespreken

Het is belangrijk om vooraf met de school te bespreken wat zij met de resultaten van een extra onderzoek gaan doen. Gaan zij, als het onderzoek dat uitwijst, inderdaad extra begeleiding geven?

Delen onderzoek

Ouders (en leerling) worden als eerste op de hoogte gebracht van de resultaten van een onderzoek. Zij mogen zelf besluiten of het onderzoek wel of niet gedeeld wordt met de school. Dit heet ook wel het blokkeringsrecht.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.