Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Mijn kind pest anderen, wat nu?

Mijn kind pest anderen, wat nu?.

Pest jouw kind anderen? Dan schrik je natuurlijk als je dat hoort. Zeker omdat je als ouders vaak denkt dat jouw kind dit nooit zou doen. Soms komt dat tóch voor, tegen alle verwachtingen in. Wat doe je er dan mee? Hoe zorg je dat je kind stopt met pesten? In dit artikel lees je er meer over.

Signalen dat je kind pest

Wanneer je het vermoeden hebt dat jouw kind pest, is het belangrijk dat je in de gaten houdt hoe je kind met anderen omgaat. Dit kan thuis zijn, op school, maar ook via het internet. Het kan best lastig zijn om het pesten te ontdekken, omdat dit vaak gebeurt wanneer ouders er niet zijn. Deze signalen kunnen je een handje helpen:

  • Waarschuwen andere ouders je dat je kind pestgedrag vertoont?
  • Reageert je kind thuis vaak met agressie als er ruzie is?
  • Zijn er andere dingen die opvallen waardoor je denkt aan pestgedrag?

Ga het gesprek met je kind aan, vertel hem dat je van hem houdt, maar dat zijn gedrag absoluut niet getolereerd wordt. Kinderen overzien vaak de gevolgen van hun daden niet en hebben dan ook niet altijd in de gaten welke gevolgen het pestgedrag kan hebben voor een ander kind.

Help mijn kind pest. Hoe ga ik hiermee om?

Wanneer jouw kind andere kinderen pest, kan het zijn dat je in een lastige situatie terecht komt. Misschien krijg je te maken met boze ouders en met gesprekken op school. Is het duidelijk geworden dat jouw kind andere kinderen pest? Dan kan dat best vervelend zijn. Je krijgt misschien te maken met boze ouders en gesprekken op school. Dat hoort er allemaal bij, maar soms kan het ook behoorlijk lastig zijn om hier mee om te gaan. Verstop je niet, geef aan dat je de situatie rot vindt en dat je wil helpen om het pesten te stoppen. Vergeet niet om zelf hulp te vragen bij vertrouwde mensen in je omgeving of je huisarts.

Praat met je kind over het pesten

Allereerst is het natuurlijk van belang om met je kind in gesprek te gaan. Dat kan alleen als je kind erop vertrouwt dat je wil helpen. Geef je kind daarom de ruimte om alle kanten van het verhaal te belichten. Vraag je kind wat er precies is gebeurd en zoek samen naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Zoek samen naar oplossingen om het pesten te stoppen. Geef je kind daarbij verantwoordelijkheid over de situatie. In het gesprek met je kind is het belangrijk om uit te leggen wat het pesten met iemand doet en dat je pestgedrag niet accepteert. Let op dat je niet de persoonlijkheid van je kind afkeurt, maar wel het gedrag. Dus niet: ‘je bent onaardig’, maar wel: ‘het is onaardig om iemand te slaan’. Je kunt ook samen filmpjes kijken over de gevolgen van pesten, om je kind te helpen begrijpen hoe de situatie voor andere kinderen voelt. Het is belangrijk dat je kind zich veilig voelt bij jou. Je kunt samen afspreken dat je kind naar je toekomt als er iets is gebeurd en dat je niet boos wordt, maar samen op zoek gaat naar een oplossing. Soms kan het ook helpen om contact te hebben met andere kinderen die pesten of gepest zijn.

Contact met school

De sfeer op school speelt vaak een belangrijke rol in het pesten. Het is daarom belangrijk om het gesprek met school op gang te houden. Welke acties onderneemt de school om het pestgedrag tegen te gaan? Volgen ze de stappen die ze in hun beleid hebben opgenomen? Kunnen ze bijvoorbeeld meer tijd en aandacht besteden aan een goede sfeer in de klas? En helpt dat? Hou vinger aan de pols en spreek af dat de school je goed op de hoogte houdt.

Hulp voor je kind

Vind je kind het lastig om positief met anderen om te gaan? Of om zich aan afspraken en regels te houden? Geef zelf altijd het goede voorbeeld en zoek eventueel naar cursussen of trainingen. Bijvoorbeeld om het inlevingsvermogen, de sociale vaardigheden of het zelfbeeld van je kind te verbeteren.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Wat werkt tegen pesten op school?

Pesten kan moeilijk aan te pakken zijn. Wat werkt wel en niet?

Lees meer
Dossier

Alles over cyberpesten

Wat is cyberpesten precies? Hoe herken je het? En welke rol heeft de school?

Lees meer
Dossier

Cyberpesten: dit kun je ertegen doen

Wat kun je doen tegen cyberpesten? Volg ons stappenplan.

Lees meer
Dossier

Ernstige onveiligheid op school

Wat kun je doen als je kind op school te maken heeft met geweld, discriminatie, seksuele intimidatie of drugs?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.