Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Bedrijfshulpverleners.

Er moet minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV'er) op school aanwezig zijn. Deze is verantwoordelijk voor de veiligheid in het geval van een incident of noodgeval. In het schoolveiligheidsplan staat hoe de school de bedrijfshulpverlening heeft geregeld. Er gelden daarbij een aantal richtlijnen.

Taken bedrijfshulpverlener op school

Een BHV’er is verantwoordelijk voor de veiligheid op school als er een incident of noodgeval voordoet:

  • Deze verleent eerste hulp bij ongevallen.
  • Deze is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van brand.
  • Deze is verantwoordelijk voor het voorkomen van en helpen bij ongevallen.
  • Deze alarmeert alle mensen in de school, bijvoorbeeld bij brand  of een gaslek.

Aantal bedrijfshulpverleners op school

Iedere school moet minimaal één BHV’er hebben, daar is de Arbowetgeving helder over. En verder wordt gezegd dat scholen ‘verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening’. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. In het veiligheidsplan van de school staat hoe uw school dit heeft geregeld.

Belangrijke aandachtspunten

Het schoolbestuur moet zorgen dat de bedrijfshulpverlening in het schoolgebouw goed geregeld is. Omdat iedere schoollocatie anders is, vraagt de opzet van de bedrijfshulpverlening om maatwerk. De Arbowet geeft een aantal globale aanwijzingen:

  • Op basis van de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) kijkt de school wat er nodig is.
  • Het is raadzaam dat er minimaal twee medewerkers per schoolgebouw opgeleid zijn tot BHV’er, zodat er bij ziekte, vakanties, veranderde lesroosters of verplichtingen buiten de school toch altijd een BHV’er beschikbaar is.
  • De samenstelling van het werknemers- en leerlingenbestand en het schoolniveau zijn ook van invloed op het aantal BHV’ers: jongere kinderen vragen bijvoorbeeld een andere inzet van de bedrijfshulpverleners dan oudere kinderen.
  • Houd rekening met de tijd waarbinnen professionele hulpdiensten aanwezig kunnen zijn. Is de school wat meer afgelegen, of juist op een drukke en moeilijk toegankelijke plek, dan is het verstandig meer BHV’ers op school te hebben.
  • De grootte en complexiteit van het schoolgebouw spelen ook een rol. In een grote school zal er meer inzet van bedrijfshulpverleners nodig zijn.
  • De school moet zorgen dat BHV’ers hun werk goed kunnen doen. De huidige CAO’s stellen aanvullende voorwaarden voor de facilitering van bedrijfshulpverleners.

EHBO

Er is geen verplichting om een EHBO’er aanwezig te hebben op school. Op scholen waar geen EHBO’er is, is de BHV’er het aanspreekpunt bij ongevallen en noodsituaties.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Verklaring omtrent het gedrag

Lees meer
Dossier

Ongelukken en aansprakelijkheid

Lees meer
Dossier

Schoolbeleid over veiligheid

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel. Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveilig

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.