Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Veiligheid en gezondheid > Fysieke veiligheid > Verklaring omtrent het gedrag

Verklaring omtrent het gedrag.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geeft aan dat voor de medewerker geen belemmeringen zijn gevonden voor het uitvoeren van het werk. Alle medewerkers van een school hebben een VOG nodig om op school te kunnen werken.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Medewerkers op school hebben nauw contact met leerlingen, vaak ook één op één. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) helpt het risico te verkleinen dat er misstanden ontstaan. Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag in het verleden geen belemmering is voor de functie. Dat betekent dat een medewerker geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor het werk, zoals een zedenmisdrijf. De verklaring omtrent het gedrag mag bij het starten van het werk niet ouder zijn dan 6 maanden. Justis beoordeelt elke aanvraag en geeft een VOG af. Als een persoon ergens van verdacht wordt, of ergens voor is veroordeeld wordt dit meegenomen in de afweging. Een VOG wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd.

Wie moet een VOG hebben?

Bijna iedereen die op de school werkt moet een VOG hebben op het moment van aanstelling. Dit geldt dus niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor onderwijsassistenten, de decaan, een stagiair, een leraar in opleiding en de schooldirecteur. Ook medewerkers van de tussenschoolse opvang moeten een VOG aanvragen, ook als zij vrijwilliger zijn. Een VOG blijft geldig zolang de medewerker bij de school werkt. Een schoolbestuur mag altijd eisen om een nieuwe VOG aan te vragen.

Wie hoeft geen VOG te hebben?

Voorlopig is de VOG nog niet verplicht voor bestuurders, vrijwilligers op school en stagiairs die geen leer-arbeidsovereenkomst hebben. Intussen vragen steeds meer scholen ook hiervoor een VOG. Dat is iets wat een schoolbestuur zelf kan bepalen. Vrijwilligers in de tussenschoolse opvang moeten wel altijd een VOG aanvragen.

Controle

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en moet dus zorgen dat elke medewerker over een VOG beschikt. De accountant van de school controleert dit elk jaar. Als er iets ontbreekt of als een VOG te laat is aangeleverd stelt de accountant de Onderwijsinspectie op de hoogte.

Gratis VOG

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hieronder vallen nu ook vrijwilligers die werken met leerlingen op scholen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden voor de regeling. Dit kan via de website www.gratisvog.nl aanmelden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Bedrijfshulpverleners

Lees meer
Dossier

Ongelukken en aansprakelijkheid

Lees meer
Dossier

Schoolbeleid over veiligheid

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel. Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveilig

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.