Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Veiligheid en gezondheid > Fysieke veiligheid > Ongelukken en aansprakelijkheid

Ongelukken en aansprakelijkheid.

Elke school is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Aansprakelijkheid van de school is alleen van toepassing als er sprake is van nalatigheid. Schade wordt meestal verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt. Hulpouders vallen tijdens hun werkzaamheden voor de school onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school, met uitzondering van autoritten.
Aansprakelijkheidsregels zijn ingewikkeld. Lukt het je niet om er samen met de school of andere ouders uit te komen? Schakel dan altijd juridische hulp in, bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering of het Juridisch Loket.

Verantwoordelijkheid school

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid in het schoolgebouw en op het schoolplein. Ook tijdens activiteiten die de school organiseert is de school verantwoordelijk voor de veiligheid. In het schoolveiligheidsplan staat hoe de school de veiligheid van leerlingen en medewerkers organiseert.

Aansprakelijkheid van school

Ongelukken zijn niet altijd te voorkomen. De school is alleen aansprakelijk als een ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen. De school is dan nalatig geweest. Bijvoorbeeld wanneer de school een loszittende leuning van een trap niet vastzet na meldingen van ouders.
De school moet in ieder geval zorgen voor voldoende toezicht, een zorgvuldige risico-afweging en het naleven van zijn eigen protocollen en veiligheidsvoorschriften. Ook het handelen na afloop van een ongeluk kan bepalen of de school wel of niet aansprakelijk is. Over aansprakelijkheid tijdens de gymles heeft de PO-raad een informatieve brochure gemaakt.

Schade door kinderen

Schade veroorzaakt door kinderen wordt in eerste instantie verhaald op de ouders of verzorgers van het betreffende kind. Op sommige scholen is een aparte, aanvullende verzekering voor schade veroorzaakt door kinderen afgesloten. Dit is echter niet verplicht.

Schade door schoolmedewerkers

Schade die door schoolmedewerkers is veroorzaakt kan op de school worden verhaald. Scholen zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet wettelijk verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Deze verzekering regelt de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, hulpouders en vrijwilligers voor schade aan derden.

Hulpouders

Ouders die de school helpen bij bijvoorbeeld een schoolreis vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. De school moet voor deze ouders een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zij voeren in feite werk uit voor de school. Ouders moeten dan wel de voorschriften van de school opvolgen.

Een uitzondering daarop is het vervoeren van kinderen in de auto. De ouder is hiervoor zelf verantwoordelijk. Het is ook de (auto)verzekering van de eigenaar van de auto die wordt aangesproken op het moment dat zich een ongeluk voordoet.

Juridische hulp

De regels rondom aansprakelijkheid zijn ingewikkeld. Lukt het je niet om er samen met de school of andere ouders uit te komen? Schakel dan altijd juridische hulp in, bijvoorbeeld via jouw rechtsbijstandverzekering of het Juridisch Loket.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Ongelukken en aansprakelijkheid

Lees meer
Dossier

Verklaring omtrent het gedrag

Lees meer
Dossier

Bedrijfshulpverleners

Lees meer
Dossier

Schoolbeleid over veiligheid

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel. Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveilig

Lees meer

Meer informatie

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.