Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Cameratoezicht.

De school mag cameratoezicht op school inzetten als zij aantoont dat dit noodzakelijk is. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de privacy van de leerling en de reden van het plaatsen van de camera's. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er camera's zijn.

Waarom cameratoezicht?

Er kunnen meerdere redenen zijn om cameratoezicht op school in te zetten. Het kan gericht zijn op preventie van inbraak, vernieling en diefstal. Of voor de veiligheid van leerlingen om bijvoorbeeld ernstige pestsituaties op te sporen. 

Regels voor cameratoezicht op school 

De school mag gebruik maken van cameratoezicht wanneer deze een gerechtvaardigd belang heeft en cameratoezicht daarbij noodzakelijk is. Dat betekent dat er geen andere manier is om de veiligheid te waarborgen. Camera’s zijn namelijk een behoorlijke inbreuk op de privacy. De school moet daarom bij cameratoezicht aan een aantal regels voldoen: 

  • Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een heel pakket aan veiligheidsmaatregelen en staat niet op zichzelf. 
  • Er is een camerareglement. 
  • De beelden moeten goed worden beveiligd. Er is een beveiligingsplan. 
  • Er is een verwerkersovereenkomst met de beheerder van de camera. 
  • De school informeert leerlingen, ouders, leerkrachten en bezoekers door bijvoorbeeld borden op te hangen en het camerareglement aan ouders toe te sturen. 
  • Betrokkenen hebben de mogelijkheid om de beelden in te zien, te laten corrigeren, te verwijderen en op te vragen. 
  • Er is op school een functionaris gegevensbescherming. 
  • De school voert een risico-inventarisatie uit om de veiligheid te waarborgen. Dit heet in de AVG een data protection impact assessment (DPIA). 
  • De school neemt de bewaartermijn op in het beleid. De beelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De richtlijn hiervoor is 4 weken. 
  • De medezeggenschapsraad (MR) stemt in met de plannen. 

Verborgen cameratoezicht 

Verborgen cameratoezicht is alleen mogelijk onder strenge voorwaarden. De school moet dan een duidelijk vermoeden hebben van een overtreding. Dan mag het cameratoezicht alleen daarvoor verborgen worden ingezet. De school moet altijd afwegen of de privacy niet onnodig veel geschonden wordt. Verborgen camera’s op een toilet zijn bijvoorbeeld niet te rechtvaardigen. Meer informatie vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. 

Rol van de medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad praat mee over veiligheidsbeleid. Het ophangen van camera’s maakt daar onderdeel van uit. Zonder instemming van de MR mogen er geen camera’s worden opgehangen. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Klacht over privacy

Lees meer
Dossier

Privacyregels op school

Lees meer
Dossier

Leerlinggegevens delen

Lees meer
Dossier

Privacy van leerlingen

Scholen houden gegevens van leerlingen bij in een dossier, maken foto’s en video’s en werken met digitale leermiddelen. Hoe zit het met privacyregels?

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.