Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Privacy en leerlinggegevens > Privacy > Privacy van leerlingen

Privacy van leerlingen.

Scholen houden gegevens van leerlingen bij in een dossier, maken foto’s en video’s en werken met digitale leermiddelen. Daarbij heeft de school te maken met persoonsgegevens van leerlingen en houdt de school zich aan de privacyregels. Hoe zit het met de privacy van leerlingen?

Het leerlingdossier 

De school houdt in het leerlingdossier veel gegevens bij van leerlingen. Bijvoorbeeld naam en adres, hoe de leerling zich ontwikkelt en informatie over extra ondersteuning. De school houdt zich hierbij aan privacyregels zodat de privacy van leerlingen gewaarborgd wordt. Het is vooral belangrijk dat: 

  • De school de gegevens goed beschermt. De gegevens zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden. Dit geldt voor zowel digitale als papieren dossiers. Deze worden bijvoorbeeld achter slot en grendel bewaard, of worden beveiligd met een zorgvuldig gekozen wachtwoord. Ook is het belangrijk dat de school voldoende aandacht heeft voor digitale veiligheid en de manier waarop leerkrachten met de leerlinggegevens omgaan.  
  • In het leerlingdossier staan alleen gegevens die de school nodig heeft om uw kind op school goed onderwijs te kunnen geven. 
  • U bent op de hoogte van welke gegevens de school registreert en met wie ze die delen. Voor dat delen van informatie is soms ook uw toestemming nodig.  
  • U heeft een aantal rechten: om het dossier in te zien en mee te nemen, om onjuiste informatie te corrigeren en het recht om sommige informatie te laten verwijderen. 

Foto’s en video’s van uw kind 

Veel scholen maken foto’s en video’s van hun leerlingen. Niet alleen voor de jaarlijkse schoolfoto, maar ook van de musical, een sportdag of een banenmarkt. Een foto of video-opname van uw kind kan een persoonsgegeven zijn. Dit is het geval wanneer uw kind herkenbaar in beeld is. Om deze te publiceren op bijvoorbeeld de website of de facebookpagina van de school is toestemming nodig. Hierbij zijn de volgende zaken van belang: 

  • De school informeert u over waar u precies toestemming voor geeft. Als u toestemming geeft voor het delen van beeldmateriaal op een beschermd deel van de schoolwebsite, mag de school deze alleen daar delen. Voor het plaatsen op de facebookpagina of het openbare deel van de website is een aparte toestemming nodig.  
  • Er moet altijd actief om toestemming worden gevraagd. De school mag dus niet uitgaan van toestemming als u niet reageert op bijvoorbeeld een email.  
  • U kunt uw toestemming altijd intrekken. Heeft u eerder toestemming gegeven, maar wilt u toch dat beeldmateriaal verwijderd wordt? Dan moet de school hier gehoor aan geven. 
  • De school beschermt het beeldmateriaal goed. 

Digitale leermiddelen 

Wanneer scholen digitale leermiddelen gebruiken in de les, worden gegevens over de leerling gedeeld tussen school en de leverancier van die leermiddelen. Denk aan inloggegevens en toetsresultaten. De school moet ook dan de privacy van haar leerlingen beschermen en daar goede afspraken over maken met hun leveranciers. Volgens de AVG is het daarom verplicht om een verwerkersovereenkomst op te stellen. Hierin staan deze afspraken op een rij. Bijvoorbeeld over het melden van een datalek of het verwijderen van gegevens. Bij voorkeur gebruikt de school een pseudoniem. De leverancier van de leermiddelen heeft dan niet de naam van een leerling, maar alleen een nummer. Alleen de school kan met dat nummer de resultaten aan de leerling koppelen. 

Medezeggenschapsraad 

Ouders praten mee over het beleid rondom privacy van leerlingen en de verwerking van persoonsgegevens. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de regeling over het gebruik van persoonsgegevens. Als de school regels wil vaststellen of wijzigen moet de medezeggenschapsraad dus om instemming worden gevraagd.  

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.