Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Privacy en leerlinggegevens > Privacy > Klacht over privacy

Klacht over privacy.

Als u een klacht heeft over de privacy waarborging op school kunt u verschillende stappen ondernemen. Voor hulp neemt u contact op met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad, de functionaris gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht over privacy op school 

Elke school moet zich houden aan de privacyregels. Soms gaat er iets mis. U kunt dan verschillende stappen ondernemen. Bespreek eerst uw zorgen met de school. Lost dat niets op? Dan kunt u een klacht indienen of een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Binnen de school 

De school moet helder beleid voeren over privacy. Voor ouders is het dus duidelijk wat de regels van de school zijn over privacy en waar u terecht kunt met een klacht of probleem. Bekijk eerst deze informatie als u het niet eens bent met de gang van zaken. Als u een klacht heeft over de school is het belangrijk om deze eerst met de school zelf te bespreken. Gaat het om een incident? Dan kunt u het beste proberen deze met de betrokken schoolmedewerker, de schooldirecteur of het schoolbestuur op te lossen. Ziet u dat het om een probleem is dat door de hele school speelt? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming op school. Deze houdt toezicht op het naleven van de regels binnen de school. 

Medezeggenschapsraad 

Ouders praten mee over het beleid rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht over de regeling over het gebruik van persoonsgegevens. Als de school regels wil vaststellen of wijzigen moet de medezeggenschapsraad dus om instemming worden gevraagd. U kunt bij problemen rondom privacy ook de medezeggenschapsraad op de hoogte te stellen, zodat zij nog eens goed naar het schoolbeleid kunnen kijken. 

Klacht indienen 

Komt u er met de school niet uit? Dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de school. Meer informatie over het indienen van een formele klacht vindt u in de schoolgids of het klachtenreglement. 

Melding Autoriteit Persoonsgegevens 

U kunt een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie is onafhankelijk en houdt toezicht op zorgvuldig gebruik en beveiliging van persoonsgegevens. Bij overtreding van de regels kunnen zij boetes uitdelen. 

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Cameratoezicht

Lees meer
Dossier

Privacyregels op school

Lees meer
Dossier

Leerlinggegevens delen

Lees meer
Dossier

Privacy van leerlingen

Scholen houden gegevens van leerlingen bij in een dossier, maken foto’s en video’s en werken met digitale leermiddelen. Hoe zit het met privacyregels?

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.