Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Welke schoolkosten zijn er?

Welke schoolkosten zijn er?.

Als je kind naar de basis- of middelbare school gaat krijg je te maken met verschillende kosten voor het onderwijs. Er is een vrijwillige ouderbijdrage en je moet vaak schoolspullen kopen. Welke kosten zijn er eigenlijk allemaal als je kind naar school gaat? Wie betaalt welke rekening? En wat zijn de regels? Dat leggen we je uit.

Vier categorieën schoolkosten 

Er zijn regels over wat scholen van ouders mogen vragen en wat je wel en niet hoeft te betalen. Om daar meer duidelijkheid over te geven zijn schoolkosten opgedeeld in vier verschillende categorieën: 

  • Kosten voor school 
  • Kosten voor ouders 
  • Kosten digitale leermiddelen 
  • De vrijwillige ouderbijdrage 

Categorie 1: Kosten voor school 

Sommige kosten moeten door de school betaald worden. Ouders hoeven daar niet voor te betalen. Schoolboeken en lesmaterialen vallen hieronder, maar bijvoorbeeld ook kluisjeshuur of examentrainingen. De school betaalt ook voor materialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod als extra vakken of bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.

Categorie 2: Kosten voor ouders 

School is niet verplicht om voor alle schoolkosten te betalen. Ouders betalen zelf voor spullen die lang meegaan en persoonsgebonden zijn. Je kunt daarbij denken aan een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrijfmaterialen en sport- of praktijkkleding. 

Categorie 3: Kosten digitale leermiddelen 

Steeds vaker stellen scholen een laptop of tablet verplicht. De regels hierover zijn voor veel ouders verwarrend. Toch is de regel simpel. Kan je kind het onderwijs zonder laptop, tablet of computer niet volgen? Dan moet de school daarvoor betalen of zorgen voor een alternatief. De school mag een vrijwillige bijdrage vragen, maar niet verplichten. 

Categorie 4: De vrijwillige ouderbijdrage 

Veel scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage aan ouders. Scholen gebruiken die voor extra activiteiten zoals een schoolreis, sportdag of kerstdiner. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken of activiteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt of geen geld voor heeft begroot. Niet betalen mag er nooit toe leiden dat je kind wordt uitgesloten van een activiteit.

In september 2023 is er een lijst samengesteld met zaken die niet onder de vrijwillige ouderbijdrage mogen vallen en daarnaast ook niet apart in rekening mogen worden gebracht aan ouders. Het gaat onder andere over kosten als kluisverhuur, proefwerkpapier of een abonnement voor de fietsenstalling.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?

Volgens de wet kunnen scholen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten buiten het regulieren lesprogramma. De bijdrage is echt vrijwillig, zonder gevolgen voor het kind. Maar hoe zit dat met andere schoolkosten? En waar kunnen ouders terecht als ze die kosten niet kunnen betalen?

Lees meer
Dossier

Privé: Schoolkosten

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Nieuws

Vraag & antwoord: Hoe zit het met de vrijwillige ouderbijdrage?

Vanaf dit schooljaar is de wetswijziging over de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Welke kosten mag school wel of niet aan ouders vragen? U vindt de antwoorden op de veelgestelde vragen hieronder.

Lees meer
Dossier

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Je ontvangt kinderbijslag tot hun kind 18 jaar wordt, daarna een tegmoetkoming.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.