Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Klachten > De klachtenregeling op school

De klachtenregeling op school.

Ouders kunnen een formele klacht indienen op school. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht in zijn werk gaat. Informatie over de regeling staat in de schoolgids.

Klachtenregeling op school

Elke school is volgens de wet verplicht om een klachtenregeling te hebben. Vaak kennen scholen een interne klachtenmogelijkheid bij het schoolbestuur en een externe klachtenmogelijkheid  bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Informatie in de schoolgids

In de schoolgids staat informatie over de klachtenregeling. Dit is bij wet verplicht. Bij sommige scholen staat de hele regeling vermeld. Vaker staat in de schoolgids waar ouders de volledige regeling kunnen inzien. Dit is meestal op de website van de school, of op de website van het schoolbestuur. Soms is de regeling alleen op school in te zien.

Inhoud van de regeling

Per school kan de inhoud van de regeling verschillen. De regeling moet in ieder geval vermelden:

  • Wie de klacht behandelt.
  • De manier waarop de klachtencommissie de klacht afhandelt.
  • Hoe snel een klacht ingediend moet worden.
  • Hoe lang het duurt voordat er een uitspraak is en wat er gebeurt als er van deze termijn afgeweken moet worden.

Wie dient de klacht in

Alle ouders van wie een kind staat ingeschreven op de school kunnen een formele klacht indienen. Soms, als de school dit opgenomen heeft in de regeling is het ook voor ouders van een oud-leerling mogelijk om te klagen. Meestal mag er niet meer dan een jaar verlopen zijn vanaf het moment dat de feiten zich voordeden. Wanneer de leerling meerderjarig is, moet deze zelf een klacht indienen. Ook personeelsleden kunnen een klacht indienen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

De onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school.

Lees meer
Dossier

De onafhankelijke klachtencommissie

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels.

Lees meer
Dossier

Bemiddeling tussen ouders en school

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden.

Lees meer
Dossier

Tips voor het gesprek met school

Om samen tot een oplossing te komen is het belangrijk dat zowel de ouder als de school het gesprek op een prettige manier voert.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.