Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Klachten > Tips voor het gesprek met school

Tips voor het gesprek met school.

Om samen tot een oplossing te komen is het belangrijk dat zowel de ouder als de school het gesprek op een prettige manier voert. Hierbij hoort het samen maken van een afspraak, de voorbereiding, het voeren van het gesprek en de verslaglegging daarvan. Wij geven tips.

Maak een afspraak

Het bespreken van een probleem of klacht begint met een gesprek. Een gesprek biedt de mogelijkheid om echt aandacht voor elkaar te hebben en afspraken te maken om de situatie in de toekomst te verbeteren. Wanneer  u een afspraak wilt maken, kunt u dit beter niet al te formeel doen. Geef bijvoorbeeld voor de les aan dat u graag een afspraak wil maken.

Voorbereiding voor het gesprek op school

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat u meer uit het gesprek met de school kan halen. Het kan ook helpen om het gesprek prettiger te laten verlopen. Een aantal tips:

  • Schrijf op wat de kern van het probleem is.
  • Denk na over mogelijke oplossingen.
  • Wees concreet en geef voorbeelden. Bijvoorbeeld: ‘Als mijn zoon thuis een driftbui heeft zet ik hem op een vaste plek in huis en laat ik hem vijf minuten met rust’.
  • Bespreek uw emoties en verwachtingen vanuit uzelf. Bijvoorbeeld: ‘Als mijn kind huilend thuiskomt, voel ik me als ouder boos’.

Het gesprek op school

Geef in het gesprek duidelijk aan wat het probleem is. Het is beter om uit te gaan van hoofdzaken en details te vermijden. De leerkracht is een expert op onderwijsgebied. De ouder is deskundig op het gebied van het opvoeden van kinderen. Het is belangrijk om deze gelijkwaardigheid te behouden in het gesprek. Laat elkaar uitspreken en erken dat jullie het niet altijd met elkaar eens hoeven zijn. Het doel is om een oplossing te vinden waar jullie beiden tevreden mee zijn, niet om gelijk te krijgen of behalen.

Actielijst of verslag

Tot slot is het van belang om bij te houden wat er is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt, is wel zo handig. In veel gevallen kan een actielijst voldoende zijn. Spreek vooraf af wie het verslag schrijft. Het is sowieso aan te raden om tijdens het gesprek aantekeningen  te maken.

Neem iemand mee

Soms kunnen emoties hoog oplopen. Dan kan het verstandig zijn om af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij het gesprek. Neem hiervoor  contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Soms kan een ouder ook iemand uit de directe omgeving meenemen naar het gesprek. Dit is bij voorkeur iemand die iets verder van de situatie afstaat.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

In gesprek met schooldirecteur of leraar. 5 praktische tips

U ziet als ouder dat het beter kan met uw kind op school, maar het is lastig om het gesprek daarover met de leraar of de schooldirecteur aan te gaan. Wat kunt u doen om het gesprek aan te gaan op zo’n manier dat iedereen een stapje verder komt Hieronder vindt u vijf praktische tips.

Lees meer
Dossier

De onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school.

Lees meer
Dossier

De onafhankelijke klachtencommissie

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels.

Lees meer
Dossier

De klachtenregeling op school

Ouders kunnen een formele klacht indienen op school. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.