Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Naar de basisschool > De kleuterperiode

De kleuterperiode.

De meeste kinderen beginnen op de basisschool als ze 4 jaar worden, zij beginnen dan aan hun kleuterperiode. Een mijlpaal voor kind en ouders. Welke regels gelden er? Wat gaat je kind leren? En hoe houdt de school de ontwikkeling van je kind in de gaten?

Naar school

Kinderen van 4 jaar mogen naar de basisschool. De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. De school heeft elke maand minimaal een toelatingsmoment, dat is verplicht. Er kunnen dus elke maand nieuwe leerlingen in de klas bij komen. De meeste kinderen mogen eerst op school komen wennen.

Scholen zijn niet verplicht om 4-jarigen een compleet onderwijsprogramma aan te bieden.

Voor 6e verjaardag 5 uur thuis houden

Voor sommige kleuters van 5 jaar oud kan een hele schoolweek nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk en dan mag u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur. Als uw 5-jarige kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig.

Inhoud van het kleuteronderwijs

Tijdens kleuterperiode is het belangrijk om spelenderwijs te leren. Stap voor stap wordt de overgang naar het schoolse leren gemaakt. Er zijn een aantal regels voor het onderwijs aan kleuters, de Onderwijsinspectie ziet hierop toe:

  • Er is een breed aanbod. Van de poppenhoek tot beginnende geletterdheid.
  • Het kleuteronderwijs sluit aan op groep 3 en verder.
  • De inhoud van het onderwijs sluit aan op de ontwikkeling van kleuters.
  • In de schoolgids staat welke doelen de school wil behalen en hoe de school de ondersteuning van het jonge kind vormgeeft.

Kleutertoetsen

Het kabinet heeft besloten om de kleutertoetsen af te schaffen omdat hier veel kritiek op was, ook vanuit leerkrachten. Het zou niet bij de ontwikkeling van kleuters passen om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier doet daar geen recht aan. Leraren kunnen de ontwikkeling van kleuters op verschillende andere manieren blijven volgen zoals met spelletjes, observaties en gesprekken. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze dat doen.

Naar groep 3

Wanneer mag uw kind naar groep 3? De school kijkt daarvoor naar de ontwikkeling van uw kind. Pakt uw kind de lesstof makkelijk op? Dan kan hij misschien al na anderhalf jaar naar groep 3. Heeft uw kind wat meer tijd nodig om te wennen op school? Dan zal de kleuterperiode wat langer duren. Lees meer over de overstap naar groep 3.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Doe meer met taal: 5x tips voor ouder en kind

We delen 5x praktische tips om ouders en kind te helpen met taal.

Lees meer
Dossier

Wisselen van basisschool

Ouders mogen altijd een andere school uitkiezen voor hun kind, om welke reden dan ook. Ouders hebben immers een vrije schoolkeuze.

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer
Dossier

Wennen op de basisschool

De eerste schooldag is voor kinderen een grote stap.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.