Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Soorten scholen > 10-14 Onderwijs

10-14 Onderwijs.

De afgelopen jaren is de belangstelling voor 10-14 onderwijs toegenomen. Voor veel ouders is het belangrijk dat de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt. 10-14 onderwijs voorziet in die behoefte.

Een school met 10-14 onderwijs geeft leerlingen van 10 tot 14 jaar de ruimte om de selectie en keuze voor een school voor voortgezet onderwijs uit te stellen. Zij stappen niet na groep 8 of als zij 12 jaar zijn over naar de middelbare school, maar blijven meestal tot zij 14 jaar zijn op dezelfde school. Leerlingen krijgen hiermee meer tijd om te ontdekken wat zij willen, kunnen en wat bij hen past. De scholen zijn altijd een samenwerking tussen een basisschool en een middelbare school.

Kenmerken

Het 10-14 onderwijs kan op verschillende manieren worden ingevuld. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Leerlingen van 10 tot 14 jaar volgen een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school.
  • Voor het onderwijsprogramma werken een basisschool en een middelbare school samen.
  • Leerlingen krijgen vaak geen les in aparte vakken, maar in projecten waarbij meerdere vakken gecombineerd worden. Dit heet vakoverstijgend onderwijs.
  • Scholen besteden veel aandacht aan gepersonaliseerd leren en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
  • Leerlingen krijgen meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat ze een middelbare school kiezen.

Initiatieven

De eerste initiatieven voor dit onderwijs startten in 2012 en het is de verwachting dat er de komende jaren veel meer scholen bijkomen. Reden van oprichting is vaak de afstand van huis naar een vo-school. Verder zijn er initiatieven die zich echt richten op een specifieke leerbehoefte van kinderen; zoals nieuwsgierige doeners, zelfstandige denkers of beweeglijke tieners.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Particuliere scholen

Particuliere scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Lees meer
Dossier

Volwassenenonderwijs vavo

In het volwassenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, havo- of vwo-diploma halen.

Lees meer
Dossier

Havo en vwo

Havo duurt 5 jaar en is een voorbereiding op het hbo. Het vwo duurt zes jaar en is een voorbereiding op het wo.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.