Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Soorten scholen > Profielscholen

Profielscholen.

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het reguliere programma een extra programma aanbieden, zoals voor topsporters, tweetalig onderwijs, cultuurprofielscholen of technasia. Deze scholen staan ook wel bekend als profielscholen.

LOOT

De stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) is een samenwerkingsverband tussen 30 scholen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben een LOOT-licentie. Deze scholen kunnen leerlingen met een LOOT-status een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden. Hierdoor is het voor leerlingen met een LOOT-status mogelijk om onderwijs te combineren met hun topsport.

Tweetalig Onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto) is een er voor leerlingen die zich internationaal willen oriënteren. De meeste scholen bieden Engels aan als tweede taal, maar er zijn ook profielscholen die Duits aanbieden. In de onderbouw havo en vwo wordt minimaal 50 procent van de lessen in de andere taal aangeboden.  In het vmbo is dat minimaal 30 procent. In de bovenbouw van de tto-scholen wordt nog steeds veel aandacht aan de andere taal besteed, maar bereiden de leerlingen zich ook voor op het Nederlandse (en Nederlandstalige) eindexamen. Tweetalig onderwijs wordt zowel op het vmbo, de havo en het vwo aangeboden.

Cultuurprofielscholen

Cultuurprofielscholen zijn scholen waar het onderwijs over kunst en cultuur een vooraanstaande plaats inneemt. Dit betekent doorgaans dat kunst en cultuur prominent op het rooster staat, er meerdere kunstdisciplines aan bod komen en dat de kunstvakken zoveel mogelijk afstemmen en
samenwerken met de andere vakken. Het curriculum wordt aangevuld met diverse culturele buitenschoolse activiteiten. Bij een cultuurprofielschool gaat het niet alleen om toptalenten. Ook leerlingen met interesse voor kunst en cultuur kunnen er terecht. Er zijn nu 40 cultuurprofielscholen.

Technasium

Een technasium is een school voor havo, atheneum en/of gymnasium waar het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) wordt aangeboden als examenvak in een van de natuurprofielen. Het vak onderscheidt zich van andere betavakken doordat het opdoen van ervaring, het ontwikkelen van competenties, en het toepassen van kennis, in een levensechte context, centraal staan. Bij dit
vak ontwerpen de leerlingen een technisch product. Het gaat om actuele, betatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers. De ‘opdrachtgever’ is meestal een bedrijf in de regio. Technasiumscholen zijn georganiseerd in regionale netwerken met ca. 5 VO-scholen rond een
universiteit of hogeschool. De Stichting Technasium draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking. Er zijn nu ca. 70 technasia, in 14 netwerken.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

10-14 Onderwijs

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Particuliere scholen

Particuliere scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Lees meer
Dossier

Volwassenenonderwijs vavo

In het volwassenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, havo- of vwo-diploma halen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.