Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Crowdfunding.

Sommige scholen zien in crowdfunding een manier om geld te werven voor extra´s. Mensen en bedrijven kunnen geld doneren, omdat ze het doel steunen. Vaak ontvangen donateurs een tegenprestatie voor hun bijdrage.

Wat is crowdfunding?

Met crowdfunding maakt een groep mensen een concreet en haalbaar project financieel mogelijk. Het kan dan ook over van alles gaan. Wel is het belangrijk dat het doel tastbaar, haalbaar en urgent is en het een persoonlijk element bevat. Het gaat bij crowdfunding niet om financiering door banken of overheden, maar om het financieel mogelijk maken van concrete projecten door het publiek. De ‘crowd’ ofwel het publiek bepaalt welke projecten, initiatieven, doelen of idealen de moeite van het financieren waard zijn. Deze kan bestaan uit allerlei partijen en individuen. Voor scholen zijn dit meestal mensen in het netwerk van de school, andere betrokkenen bij de school en bedrijven in de omgeving.

Crowdfunding levert slechts eenmalig geld op en gebeurt in de vorm van donaties of sponsoring. Er wordt geld gegeven zonder een financiële winstverwachting. Scholen doen dit om bijvoorbeeld muziekinstrumenten te kopen, zonnepanelen op het dak te leggen of om een cursus reanimeren aan te bieden.

Hoe werkt crowdfunding?

Het idee is eenvoudig. Een initiatiefnemer van een project presenteert zijn idee op een crowdfundingplatform. Daarna dragen geïnteresseerden uit het eigen netwerk, de lokale omgeving en andere stakeholders financieel bij en delen binnen hun eigen netwerk. Supporters krijgen als blijk van dank voor hun bijdrage een toepasselijke tegenprestatie aangeboden.

Deze manier werkt omdat het goed voelt om iets mogelijk te maken, om te zien dat door jouw bijdrage een concreet doel bereikt wordt of een droom wordt waargemaakt.

 In het onderwijs

Crowdfunding op school moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Ten eerste is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Crowdfunding valt namelijk onder het sponsoringsbeleid van een school. Daarnaast moet het beleid in het schoolplan en in de schoolgids worden vermeld. Ook moet voor ouders duidelijk zijn dat zij over de crowdfunding een klacht kunnen indienen via de klachtenregeling van de school.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.