Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Bekostiging > Vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs.

De vrijheid van onderwijs is een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Dat betekent ook dat ouders een school voor hun kind mogen kiezen.

Overheid en Onderwijsinspectie

De overheid bekostigt het onderwijs. Hierbij worden er wel voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs door de overheid. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Dit is geregeld in wetten en regels, binnen deze wetten mogen scholen zelf bepalen op welke manier ze lessen aanbieden. De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.