Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Het schoolgebouw > Grootte van het klaslokaal

Grootte van het klaslokaal.

Er is geen minimale oppervlakte voor de grootte van een klaslokaal. De school als geheel moet een minimum aantal vierkante meters hebben per leerling. Per schoolsoort is dit minimum anders. De grootte van het schoolplein staat in de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente.

Bruto vloeroppervlakte per leerling

Er zijn geen regels voor de grootte van een klaslokaal. Scholen hebben wel een minimum aantal vierkante meters vloeroppervlakte per leerling. Alle ruimtes tellen hierbij mee, ook bijvoorbeeld de toiletten en de gangen. U kunt berekenen of de school voldoet aan deze regel: deel het totaal aantal vierkante meters vloeroppervlak van de school door het totaal aantal leerlingen.

De normen

Per schoolsoort en leerjaar verschilt het hoeveel ruimte er nodig is:

  • Basisschool: 3,5 vierkante meter vloeroppervlak per leerling.
  • Middelbare school: tussen de 5,7 en de 14,8 vierkante meter per leerling.
  • Leerwegondersteuning: per leerling is er 0,7 (jaar 1 en 2) of 1,2 (jaar 3 en 4) vierkante meter extra, bovenop het standaard aantal vierkante meter.
  • Speciaal basisonderwijs: 6,6 vierkante meter vloeroppervlak per leerling.
  • Speciaal onderwijs: tussen de 7,8 en 15,8 vierkante meter vloeroppervlak per leerling.
  • Voortgezet speciaal onderwijs: tussen de 7,7 en 15,3 vierkante meter vloeroppervlak per leerling.

Een volledig overzicht van het aantal vierkante meters per schoolsoort en leerjaar is te vinden in het uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting po/vo. Daarin staat ook hoe groot een school minimaal moet zijn, de zogenaamde vaste voet. Ook de Rijksoverheid heeft meer informatie op een rij gezet.

Grootte van het schoolplein

Er zijn geen landelijke regels voor de grootte van het schoolplein. Wel heeft de gemeente dit in de meeste gevallen opgenomen in de verordening over de onderwijshuisvesting. Die kunt u bij de gemeente of de school opvragen.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Nevenvestiging & dislocatie

Scholen kunnen een deel van de school op een andere locatie hebben.

Lees meer
Dossier

Schoonmaak & binnenmilieu

Elke school is verantwoordelijk voor een gezond binnenmilieu. Dat betekent dat het schoolgebouw regelmatig wordt schoongemaakt.

Lees meer
Dossier

Eisen aan het schoolgebouw

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van het schoolgebouw en het schoolplein.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.