Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Het schoolgebouw > Nevenvestiging & Dislocatie

Nevenvestiging & Dislocatie.

Scholen kunnen een deel van de school op een andere locatie hebben. Een dislocatie is een noodzakelijke verhuizing van een deel van de school. Een nevenvestiging was eerder een zelfstandige school.

Dislocatie

Een dislocatie is een deel van de school waarmee ruimtegebrek wordt opgevangen in het hoofdgebouw. Eigenlijk is het een noodzakelijke verhuizing van (een deel van) de school. Bijvoorbeeld twee groepen die verhuizen naar een noodgebouw of de bovenbouw die naar een nieuw schoolgebouw gaat.

Nevenvestiging

Een dislocatie wordt soms verward met nevenvestiging. Een nevenvestiging is een deel van de school dat vroeger een zelfstandige school was, voordat het onderdeel werd van de school. De voormalige school is in dit geval gefuseerd met een andere school en werd daardoor een nevenvestiging. Een nevenvestiging kan natuurlijk wel dislocaties hebben. Bijvoorbeeld een middelbare school met verschillende locaties die opgaat in een scholengemeenschap. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft meer informatie over nevenvestigingen.

Inspraak ouders

De medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak op plannen voor een dislocatie of nevenvestiging.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.