Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Het schoolgebouw > Schoonmaak & binnenmilieu

Schoonmaak & binnenmilieu.

Elke school is verantwoordelijk voor een gezond binnenmilieu. Dat betekent dat het schoolgebouw regelmatig wordt schoongemaakt. In het schoonmaakplan staat hoe de schoonmaak op uw school is geregeld. Daarnaast is de school ook verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit en goede belichting en een prettige omgeving qua licht en geluid.

Verantwoordelijkheid school

De school moet zorgen voor een gezonde omgeving voor leerlingen en medewerkers. Dat betekent dat de school schoon moet zijn en de luchtkwaliteit op orde moet zijn. Het schoolbestuur ontvangt in de lumpsumfinanciering middelen van het Rijk om het onderhoud van het schoolgebouw te bekostigen.

Schoonmaak

Er zijn geen specifieke regels voor de schoonmaak van een school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een schoonmaakplan. In dit plan staat het budget en de schoonmaakactiviteiten die gedaan worden. Het schoonmaakplan maakt onderdeel uit van het gezondheidsbeleid van de school.
Het schoolbestuur heeft zelf de vrijheid om te bepalen hoe zij het schoonmaakgeld besteden. De huidige vergoeding is naar het oordeel van de overheid voldoende om op sobere en doelmatige wijze de school schoon te maken (en te houden).

Luchtkwaliteit en binnenmilieu op school

Het binnenmilieu op school is van invloed op de gezondheid en het leren van kinderen. Een klaslokaal hoort goed geventileerd te zijn en is niet te warm of te koud. Ook belichting en geluid in de school is van invloed op het binnenmilieu. In opdracht van de overheid voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het project Frisse Scholen uit. De doelen van dit project zijn: schone lucht in klaslokalen, een fijne leeromgeving en lager energieverbruik. Het RIVM heeft een checklist opgesteld voor het basisonderwijs.

Rol van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over het schoonmaakplan en heeft een instemmingsrecht. Als u ontevreden bent over de schoonmaak van de school, kunt u de ouders in de medezeggenschapsraad vragen dit punt aan te kaarten in de MR-vergadering. Het document ‘Gezond op school’ geeft meer informatie over het belang van een schone en gezonde basisschool.

GGD

Als de hygiëne op school zodanig onder de maat is dat u vreest voor de gezondheid van uw kinderen, dan kunt u bij de GGD in uw woonplaats een binnenmilieuonderzoek aanvragen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Nevenvestiging & dislocatie

Scholen kunnen een deel van de school op een andere locatie hebben.

Lees meer
Dossier

Grootte van het klaslokaal

Lees meer
Dossier

Eisen aan het schoolgebouw

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van het schoolgebouw en het schoolplein.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.