Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Het schoolgebouw > Eisen aan het schoolgebouw

Eisen aan het schoolgebouw.

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van het schoolgebouw en het schoolplein. Zij moeten zich daarbij aan verschillende wetten houden. Vaak is de gemeente eigenaar van een schoolgebouw en verantwoordelijk voor grote werkzaamheden en bijzondere omstandigheden. Je leest hier welke regels en afspraken hiervoor zijn.

Verantwoordelijkheid van school

De school is verantwoordelijk voor een veilig schoolgebouw en schoolterrein. Elke school heeft een veiligheidsplan waarin het beleid over veiligheid staat opgenomen. Daarnaast is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van de huisvesting, zowel van binnen als van buiten. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het doen van aanpassingen aan het gebouw. Zij worden voor deze verantwoordelijkheden gefinancierd via de lumpsum. Hiervan wordt bijvoorbeeld het schoonmaken van de school van betaald en het zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Regels voor het schoolgebouw en schoolplein

Scholen moeten zorgen voor een veilig schoolgebouw en schoolterrein. Hiervoor gelden een aantal eisen, die in verschillende wet- en regelgeving zijn opgenomen:

  • Het Bouwbesluit: hierin staan bijvoorbeeld de eisen rondom brandveiligheid en elektriciteit.
  • Het Arbeidsomstandighedenbesluit: hierin staat wat de eisen voor de werkomstandigheden van leerkrachten en leerlingen zijn. Zoals dat er passende meubels worden gebruikt en dat de ruimte van de lesruimte en de buitenruimte niet te klein zijn. In de Arbocatalogus VO en de Arbocatalogus PO staat duidelijk omschreven welke eisen de Arbowetgeving stelt.
  • Warenwetbesluit speel- en attractietoestellen: hierin staat aan welke veiligheidseisen speeltoestellen binnen en buiten moeten voldoen.
  • Er zijn ook regels over de grootte van het klaslokaal.
  • De bouwverordening van de gemeente: hierin kunnen aanvullende voorwaarden zijn opgenomen waar de school zich aan moet houden. Deze kun je bij de gemeente opvragen.

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De gemeente is de eigenaar van de meeste schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor uitbreiding, nieuwbouw, medegebruik (verhuur), constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden (zoals brand, diefstal of stormschade). Ook blijft de gemeente verantwoordelijk voor het buitenonderhoud aan lokalen voor bewegingsonderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Nevenvestiging & dislocatie

Scholen kunnen een deel van de school op een andere locatie hebben.

Lees meer
Dossier

Schoonmaak & binnenmilieu

Elke school is verantwoordelijk voor een gezond binnenmilieu. Dat betekent dat het schoolgebouw regelmatig wordt schoongemaakt.

Lees meer
Dossier

Grootte van het klaslokaal

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.