Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Raad van Toezicht.

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. Een lid van de Raad wordt ook wel toezichthouder genoemd. Toezichthouders geven raad en houden toezicht op het werk van het bestuur. Ook zijn zij werkgever van het schoolbestuur.

Toezicht

Volgens de wet is er bij een schoolbestuur een interne toezichthouder die het schoolbestuur raad geeft en controleert op het besturen van de scholen. Ook is de interne toezichthouder als regel de werkgever van het schoolbestuur. Dit is vaak een Raad van Toezicht. De bestuurders van een school of scholen mogen niet zelf als toezichthouder optreden voor hetzelfde schoolbestuur. De wet vereist een scheiding hiertussen.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een aantal wettelijke taken:

  • goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
  • controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur
  • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
  • accountant aanstellen
  • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag

Toezicht houden, niet besturen

De publieke functie van het onderwijs vraagt van de intern toezichthouders dat zij nadrukkelijk oog hebben voor het maatschappelijk belang, dat soms het instellingsbelang overstijgt. Dit betekent niet dat de Raad het schoolbestuur kan ‘overrulen’ of bij iedere beslissing kan terugfluiten. De taak van de Raad blijft namelijk toezicht houden.

Medezeggenschapsraad

De leden van de Raad van Toezicht overleggen minimaal twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad op school. Als er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is op school, dan overleggen de leden van de Raad van Toezicht daarmee.

De medezeggenschap heeft ook het ‘recht’ om een bindende voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht. Lees meer op de pagina over het gesprek met de Raad van Toezicht

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer
Dossier

Kwaliteit van de basisschool

Scholen leggen in beleid vast hoe ze de kwaliteit van de school bewaken. Deze informatie komt in de schoolgids.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.