Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar.

Soms krijg je als ouder te maken met een leerplichtambtenaar. Wat doet die precies? Wanneer krijg je hiermee te maken? Wie schakelt de leerplichtambtenaar in? Hoe kom je in contact? En hoe zit het met boetes en straffen?

Wanneer krijg je met de leerplichtambtenaar te maken?

De leerplichtambtenaar komt in de volgende situaties in beeld:

  • Ongeoorloofd verzuim: je kind gaat niet naar school als die dat wel zou moeten. Bijvoorbeeld als je kind spijbelt, of als je op vakantie gaat terwijl daar geen toestemming voor is. 
  • Veelvuldig schoolverzuim: je kind mist veel uren school door wat voor reden dan ook. 
  • Je kind krijgt een vrijstelling van de leerplicht. 

 

Verantwoordelijkheden leerplichtambtenaar

De verantwoordelijkheden en taken zijn als volgt:

  • Controleert of ouders, kinderen en scholen zich aan de leerplichtwet houden en of kinderen ingeschreven staan bij een school. 
  • Informeert en adviseert over de leerplicht en afwezigheid van school.  
  • Behandelt aanvragen voor vrijstelling van onderwijs. 
  • Handhaaft bij ongeoorloofd verzuim. Bij (herhaaldelijk) ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar, namens het openbaar ministerie, een proces-verbaal opmaken. Dat betekent dat je als ouder of kind een boete of andere straf kunt krijgen. 

Wie schakelt de leerplichtambtenaar in?

Meestal schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Als ouder kun je ook zelf contact zoeken als je daar behoefte aan hebt. 

Scholen zijn verplicht veelvuldig ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dat is in ieder geval als je kind 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd gemist heeft zonder geldige reden. En als je kind minimaal 4 aaneengesloten schoolweken continu afwezig was. Dit geldt voor alle kinderen jonger dan 23 jaar. 

 

Hoe kom ik in contact met de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente. Dat is in iedere gemeente zo. Contactgegevens vind je op de website van de gemeente.  

 

Boete of straf

Ja, je kunt een boete of straf krijgen. De leerplichtambtenaar kan handhaven als ouders en kinderen zich niet aan de leerplichtwet houden. Meestal gaat een leerplichtambtenaar eerst het gesprek aan met jou en je kind. 

Blijft je kind ongeoorloofd verzuimen? Dan kan de leerplichtambtenaar, namens het openbaar ministerie, een proces-verbaal maken. Een rechter kan vervolgens een boete of andere straf opleggen. Vanaf 12 jaar kan ook tegen je kind een proces-verbaal opgemaakt worden. Met als gevolg bijvoorbeeld een taakstraf of een verwijzing naar Halt. 

 

Onterechte handhaving

Soms gaat een leerplichtambtenaar er vanuit dat verzuim ongeoorloofd is, terwijl het kind echt niet naar school kan. Dat kan voor veel stress en onzekerheid zorgen. Neem in deze situatie zo snel mogelijk contact op met ons adviespunt. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.