Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente heeft minstens 1 leerplichtambtenaar in dienst en is te bereiken via het gemeentehuis.

Naleving leerplichtwet

De leerplichtambtenaar controleert of leerlingen en ouders de Leerplichtwet naleven. Daarnaast kunnen ouders onder bepaalde omstandigheden vrijstellingen en ontheffingen aanvragen.

Hulp bij problemen

Als leerlingen problemen ervaren met schoolbezoek, kan de leerplichtambtenaar een leerling, ouders en de school helpen bij het zoeken naar oplossingen. Daarnaast kan de ambtenaar een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of helemaal niet staat ingeschreven op een school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Thuisonderwijs

In Nederland gaan we ervan uit dat alle kinderen onderwijs op een school volgen, maar dat hoeft niet.

Lees meer
Dossier

Leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten

Kinderen van 5 jaar en ouder moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden.

Lees meer
Dossier

Vakantie buiten schoolvakantie

Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. U heeft hiervoor toestemming nodig.

Lees meer
Dossier

Vrijstellingen van de leerplicht

Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt de leerplicht. In een aantal situaties is hiervoor een vrijstelling of ontheffing van toepassing.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.