Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Coronamaatregelen op school na de zomer: wat kunt u verwachten?

Coronamaatregelen op school na de zomer: wat kunt u verwachten?.

8 juli 2021 Nieuws
ouders tevreden over opvangsituatie

Hoe zien de coronamaatregelen op school er na de zomer uit? Op 13 augustus volgt een advies van het OMT. Kinderen op de basisschool die verkouden zijn mogen voor nu mogen gewoon naar school. Zelftesten is het advies voor leerlingen voordat ze weer naar school komen.

Op 26 juni zijn de laatste versoepelingen in het onderwijs doorgevoerd. Het is de verwachting dat bij de start van scholen in augustus dezelfde maatregelen als basisscenario zullen gelden.

Advies OMT coronamaatregelen op 13 augustus

Tussentijds wordt de actuele situatie goed gevolgd. Op 13 augustus brengt het OMT een nieuw advies uit over de coronamaatregelen op school na de zomer. Afhankelijk daarvan beslist het kabinet wat dit voor het onderwijs betekent. Als er geen veranderingen zijn, blijft het huidige basisscenario van kracht. Maar het kan ook zijn dat er meer wordt versoepeld of juist aangescherpt. Scholen ontvangen hierover zo snel mogelijk na 13 augustus  bericht. Zij hebben dan nog tijd hun maatregelen aan te passen en dit aan leerlingen en ouders te laten weten. Op 23 augustus starten de eerste scholen weer in regio Noord.

Versoepeling snottebellenbeleid in het basisonderwijs

Leerlingen in de basisschoolleeftijd hoeven bij verkoudheidsklachten niet meer thuis te blijven. Ook het dringende testadvies bij verkoudheidsklachten komt te vervallen. Deze versoepeling is in ieder geval mogelijk tot het begin van het nieuwe schooljaar. Uiteraard kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 altijd getest worden. Kijk hier voor meer informatie als uw kind verkouden is.

Zelftesten in de zomer voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen op een van hun laatste schooldagen vier zelftesten mee naar huis. Het verzoek aan de leerlingen is om zich deze zomer in totaal vier keer te testen: tweemaal na terugkomst van vakantie (op de eerste dag van terugkomst én drie dagen later) en tweemaal voor de eerste schooldag (drie dagen voor de eerste schooldag én de avond voor de eerste schooldag). Dus in totaal vier keer. Kijk voor meer informatie in deze flyer van het ministerie van OCW.

Gerelateerde onderwerpen

Versoepelingen in coronabeleid op school

De coronabesmettingen nemen af en daarom is er ook op school veel ruimte voor versoepelingen. Zo hoeven leerlingen niet meer in vaste groepen te werken (cohortering) en zijn activiteiten met ouders toegestaan. Dat kondigde het kabinet aan in een persconferentie vrijdagavond.

Lees meer

Vraag & antwoord: Versoepelingen coronabeleid op scholen, wat betekent dit?

Er zijn versoepelingen in het coronabeleid op scholen. Zo hoeven leerlingen niet meer in vaste groepen te werken (cohortering) en activiteiten met ouders zijn weer toegestaan. Middelbare scholen waren eerder alweer volledig open gegaan. Dat geldt ook voor buitenschoolse opvang, kinderopvang, basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo's.

Lees meer
Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Slob wil dat leerlingen starten in een brugklas die recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ouders & Onderwijs wil daartoe graag bijdragen. We ontwikkelden samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier voor bijstelling schooladvies. Dit formulier kunnen scholen toevoegen aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een manifest van ouders en professionals.

Van 3 tot 7 juni is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Voor een aantal ervaringsdeskundige ouders en professionals is dit een goed moment om extra aandacht te vragen voor de problematiek rondom passend onderwijs. Zij stelden een manifest op: Het Manifest - Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.