Home > Nieuws > Nieuws > Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een manifest van ouders en professionals.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een manifest van ouders en professionals..

5 juni 2019 Nieuws kind manifest onderwijs ouders recht op onderwijs

Van 3 tot 7 juni is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Voor een aantal ervaringsdeskundige ouders en professionals is dit een goed moment om extra aandacht te vragen voor de problematiek rondom passend onderwijs. Zij stelden een manifest op: Het Manifest - Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Geen thuiszitters door passend onderwijs

Een belangrijk doel van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Hoe? Door ieder opgroeiend kind een passende onderwijsplek te bieden met de juiste ondersteuning op het juiste moment. In 2016 is hiervoor ook het thuiszitterspact getekend. Hierin is de ambitie opgenomen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Maar ondanks deze thuiszitterspact stijgt het aantal thuiszitters. Van 3.200 in 2014 naar ruim 4.400 in 2018. Hierbij gaat het alleen om de kinderen die langer dan 3 maanden thuiszitten. Kinderen die korter dan 3 maanden thuis zitten of kinderen die gedeeltelijk naar school gaan, zijn in deze cijfers niet opgenomen. Het totale aantal leerlingen dat geen passend onderwijs ontvangt ligt dus vele malen hoger.

Het Manifest

In het Manifest, dat is opgesteld door ervaringsdeskundige ouders en professionals, stellen zij dat alle kinderen recht hebben op onderwijs dat bij hen past. Het Manifest beschrijft daarvoor een aantal uitgangspunten:

  1. Ouders hebben de regie. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind, waar onderwijs een onderdeel van is.
  2. Ouders en kind zijn gelijkwaardige gesprekspartners.
  3. Door ouders ingeschakelde artsen/deskundigen worden betrokken en hun adviezen worden in acht genomen.
  4. Ouders zijn expert, daar waar het hun kind betreft.
  5. De school van inschrijving is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
  6. De school van inschrijving neemt haar verantwoordelijkheid en biedt datgene wat ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig denkend wereldburger.
  7. Scholen zetten de gelden zodanig in dat het bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind, óók als een kind zich buiten school ontwikkelt. De hiervoor wettelijk verantwoordelijke professionele partijen zorgen ervoor dat de kosten voor (passend) onderwijs worden betaald vanuit overheidsgelden.
  8. Het handelen volgens de uitgangspunten van dit manifest leidt tot een constructieve grondhouding, waardoor het recht op onderwijs voor ieder kind werkelijkheid wordt. Onderschrijft u/uw organisatie dit manifest? Maak dat dan zichtbaar door het te plaatsen op uw website en/of te delen op social media. Maar belangrijker nog, handel ernaar!

”Door het aantoonbaar handelen volgens de uitgangspunten van dit manifest wordt het recht op onderwijs voor ieder kind werkelijkheid. Hiervoor is het essentieel dat de onderwijsinspectie toeziet op het nakomen van de zorgplicht van scholen en daarop handhaaft. Daarom roepen wij alle partijen die bij kinderen betrokken zijn op, om uit te gaan van het recht op onderwijs en aantoonbaar te (gaan) handelen volgens de uitgangspunten in dit Manifest. Ouders, professionals, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren en gemeenten. Wij staan toch allemaal voor het recht op onderwijs voor ieder kind?!”

Het volledige manifest leest u hier: Het Manifest

Bron: Artikel 247 Ouders

Bij vragen over Het Manifest kunt u contact opnemen met: onderwijsleerrecht@gmail.com

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Slob wil dat leerlingen starten in een brugklas die recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ouders & Onderwijs wil daartoe graag bijdragen. We ontwikkelden samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier voor bijstelling schooladvies. Dit formulier kunnen scholen toevoegen aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.