Home > Nieuws > Nieuws > Druk op ouders om laptop of tablet te kopen

Druk op ouders om laptop of tablet te kopen.

10 september 2018 Nieuws digitaal Kassa Landelijk ouderpanel ouders

Samen met Kassa onderzochten we hoe scholen omgaan met de aanschaf van een laptop of tablet. Ouders blijken vooral op de middelbare school hoge kosten te moeten maken. Ze ervaren bovendien behoorlijke druk vanuit school.

Veel scholen digitaal

Veel scholen gebruiken een laptop of tablet ter ondersteuning of zijn volledig over op digitaal onderwijs. Vooral op de middelbare school zeggen maar liefst 9 van de 10 ouders één van de twee, of zelfs beide nodig te hebben. Op de basisschool gaat het om 63% van de ouders.

Vooral ouders middelbare school betalen

Uit de enquête blijkt dat vooral ouders met kinderen op de middelbare school een laptop of tablet zelf moeten betalen. Basisscholen zorgen voor een groot deel zelf voor laptops of tablets. Van deze ouders zegt bijna de helft dat de school hierin voorziet. Slechts één op de zeven wordt gevraagd zelf kosten te maken. Op de middelbare school is het andersom: 8% van de ouders geeft aan dat de school voorziet in laptop of tablet. De overgrote meerderheid van 84% moet zelf een laptop, tablet of zelfs allebei aanschaffen.

Hoge kosten voor ouders

De aanschafkosten voor ouders met een kind op de middelbare school zijn hoog. De kosten zijn bijna altijd hoger dan € 250,-. Voor meer dan de helft van de ouders boven de € 400,- en voor 10% ouders liggen de kosten zelfs hoger dan € 700,-. Ouders die een laptop moeten aanschaffen zijn vaak meer kwijt dan ouders die een tablet nodig hebben.

Naast de aanschaf betalen ouders regelmatig nog aanvullende kosten. Dit geldt voor 71% van de ouders. Dit geld gaat meestal naar een beschermhoes, verzekeringen, onderhoud, eigen risico, software en schadeafhandeling. Ouders met meerdere kinderen op de middelbare school moeten bovendien in bijna de helft van de gevallen voor alle kinderen apart een device kopen. De kosten voor ouders lopen dus behoorlijk op.

Te hoge kosten

De helft van de ouders zegt dan ook de kosten te hoog te vinden. Vooral ouders met kinderen op het vmbo of praktijkonderwijs vinden dat. De meeste ouders (71%) hebben bovendien moeite om de kosten te betalen. Bijna de helft van de scholen biedt een betalingsregeling aan voor deze ouders. Bij sommige ouders leidt dit tot extra kosten: ze betalen uiteindelijk meer dan ouders die geen betalingsregeling nodig hebben. Ook benoemen veel ouders dat het mogelijk is om het device met korting te kopen via een vaste leverancier van de school.

Vrije keuze?

De meeste ouders hebben geen of beperkte vrije keuze bij de aanschaf van een laptop of tablet. De helft van de ouders wordt verplicht om een bepaald merk en model te kopen. Een derde van de scholen geeft technische specificaties voor de aanschaf. Bijna tweederde van de scholen staat niet toe dat ouders een goedkoper of ander model kopen. Een kwart van de ouders geeft bovendien aan dat aanschaf alleen via de school mag lopen. Ruim drie kwart van de ouders voelt zich door school onder druk gezet, meer dan de helft van de ouders is het met deze stelling zelfs volledig eens.

Alternatief

Daar komt nog bovenop dat de meeste ouders aangeven dat de school geen alternatief biedt (49%), of dat zij niet weten wat er gebeurt als zij niet tot aankoop overgaan (32%). De alternatieven die ouders noemen zijn onder andere boeken, een leenlaptop die niet mee naar huis mag, een huurlaptop, een andere klas of betaling door een fonds voor ouders met een laag inkomen. Ze vinden in grote meerderheid dat leerlingen in een uitzonderingspositie komen als ze geen eigen laptop of tablet hebben. Bijna 90% vindt dat de school moet zorgen voor de apparatuur als dat nodig is voor school. Wilt u weten welke regels hierover zijn? Lees dan meer over de ouderbijdrage en digitale leermiddelen.

Digitale leermiddelen en schoolkeuze

De aanschaf of het gebruik van een laptop of tablet speelt voor veruit de meeste ouders geen belangrijke rol in de schoolkeuze. Slechts één op de zeven ouders laat dit meewegen. Het lijkt er wel op dat ouders zich steeds bewuster zijn van het onderwerp. Ouders van kinderen in lagere groepen wisten vooraf al van het gebruik af en kozen vaker bewust voor een school met digitale leermiddelen. In hogere groepen zeggen ouders vaker dat ze er pas later mee geconfronteerd werden.

Uitzending Kassa

Op zaterdag 8 september besteedde tv-programma Kassa aandacht aan het onderzoek. Bekijk hier de uitzending, met Ouders & Onderwijs:

Landelijk Ouderpanel

De vragenlijst van Ouders & Onderwijs en Kassa is ingevuld door 1005 ouders met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgezet via het Landelijk Ouderpanel en social media. Wilt u ook uw mening geven over school, onderwijs en medezeggenschap? Schrijf u dan in voor het Landelijk Ouderpanel.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.