Home > Nieuws > Nieuws > Geen uitsluiting meer op de basisschool

Geen uitsluiting meer op de basisschool.

26 november 2018 Nieuws basis onderwijs ouderbijdrage Uitsluiten van kinderen uitsluiting van kinderen

Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage of de schoolkosten niet betaalt. Daarover maakte Ouders & Onderwijs afspraken met de PO-raad, de belangenvereniging voor basisschoolbesturen.

De vrijwillig ouderbijdrage

Basisscholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen aan ouders. Als ouders deze bijdrage niet betalen mag de school een kind niet uitsluiten van activiteiten die onderdeel uitmaken van het verplichte onderwijsprogramma. Voor extra activiteiten mochten basisscholen wel besluiten een kind uit te sluiten als ouders niet betalen. Daar is nu verandering in gekomen.

Ieder kind doet mee

Ieder kind mag nu deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de basisschool. Ook als de ouderbijdrage niet betaald is. De PO-raad legt dit vast in een nieuwe richtlijn, die op termijn opgenomen wordt in de Code Goed Bestuur. In de richtlijn zijn de volgende afspraken opgenomen:

  • Er is geen drempel voor ouders om hun kind in te schrijven
  • De ouderbijdrage is altijd vrijwillig
  • Basisscholen communiceren duidelijk aan ouders dat de bijdrage vrijwillig is
  • De medezeggenschapsraad stemt altijd in met de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Ook als ouders de bijdrage via bijvoorbeeld een oudervereniging betalen.
  • Er is geen maximum aan de ouderbijdrage gesteld, omdat er dan ook geen norm ontstaat

Als uw kind toch word uitgesloten

De PO-raad ziet erop toe dat scholen zich aan bovenstaande afspraken houden. Word uw kind toch uitgesloten van schoolactiviteiten omdat u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt? Neem dan contact op met ons informatiepunt. Wij zorgen ervoor dat de school gebeld wordt!

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Slob wil dat leerlingen starten in een brugklas die recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ouders & Onderwijs wil daartoe graag bijdragen. We ontwikkelden samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier voor bijstelling schooladvies. Dit formulier kunnen scholen toevoegen aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Thuis tijdens de herfstvakantie? Ga de natuur in!

Ook voor de thuisblijvers is er genoeg te doen tijdens de herfstvakantie. Museumbezoek, shoppen in de stad of een pretpark zijn voor de hand liggende keuzes. Heeft u ook al eens gedacht aan een uitje in de natuur? Er is aanbod genoeg. En het is goed voor uw kind.

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Nieuws

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een manifest van ouders en professionals.

Van 3 tot 7 juni is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Voor een aantal ervaringsdeskundige ouders en professionals is dit een goed moment om extra aandacht te vragen voor de problematiek rondom passend onderwijs. Zij stelden een manifest op: Het Manifest - Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.