Home > Nieuws > Nieuws > Gelden NP Onderwijs ook voor jongeren die niet staan ingeschreven op een school

Gelden NP Onderwijs ook voor jongeren die niet staan ingeschreven op een school.

16 juni 2022 Nieuws
handelingsplan thuisonderwijs

Om de gevolgen van corona en de scholensluitingen op te vangen krijgen scholen extra geld: Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). De gelden voor NP Onderwijs waren eerst alleen beschikbaar voor leerlingen op een school. Maar nu ook voor kinderen die niet staan ingeschreven op een school: WEL in ontwikkeling heet dit plan.

Veel van deze jongeren en gezinnen hebben veel meegemaakt en het gaat vaak om complexe situaties. Het doel van het project is om deze jongeren te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen weer te brengen tot ontwikkeling. Inschrijving in het onderwijs is daarbij geen doel op zich. Soms hebben jongeren en ouders zelf ontwikkelmogelijkheden ontdekt, maar worden deze niet erkend. Of wordt de ontwikkeling vanuit de zorg geboden en niet vanuit het onderwijs. Deze waardevolle activiteiten, deze ontwikkeling die er wél is, wil men met dit project ondersteunen.

Welke groep

Om welke groep jongeren gaat het? Het gaat om kinderen en jongeren met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim).

Uitvoering

De uitvoering van het plan gaat via de samenwerkingsverbanden. Zij kunnen binnenkort de gelden aanvragen. Ingrado, Gedragswerk en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunen de samenwerkingsverbanden. In totaal gaan 75 regio’s aan de slag. In elke regio ligt de focus op 5 jongeren. In interviews vertellen ouders, jongeren en betrokken professionals hoe ze kijken naar de vrijstelling, welke ontwikkeling er al wél is, wat hieraan bijgedragen heeft en wat zij denken dat er nog meer aan ontwikkeling mogelijk is. Ondertussen stimuleren de partijen de landelijke dialoog. Zodat ook jongeren die niet in het project deelnemen ervan profiteren.

Subsidieregeling

Naar verwachting zal de subsidieregeling begin juli worden gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden kunnen dan tot 30 september 2022 een subsidieaanvraag indienen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omvang (leerlingenaantal) van het samenwerkingsverband. De middelen kunnen direct of indirect worden ingezet. Directe besteding voor een concrete ondersteuningsbehoefte van een jeugdige, kan zowel immaterieel (cursus, training, huiswerkbegeleiding) of materieel (lesboeken, aangepast bureau) zijn. Met de indirecte besteding van de middelen bekijkt men ten minste vijf casussen van thuiszitters. Deze middelen kunnen ingezet worden voor het in gesprek gaan en blijven met niet-ingeschreven kinderen en jongeren en hun ouders, samen de mogelijkheden verkennen voor leren en ontwikkelen en waar mogelijk deze direct inzetten. Maar ook voor de inzet en samenwerking van de lokale partners om meer onderwijs mogelijk te maken.

Ouderorganisaties

Samen met andere ouderorganisaties waaronder Oudervereniging Balans, heeft Ouders & Onderwijs ervoor gepleit dat de middelen juist ook ingezet worden voor de directe ondersteuning van deze jongeren. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat een cursus, training of huiswerkbegeleiding zinvol zou kunnen zijn. Maar ook lesboeken, meedoen met activiteiten op school of ondersteuning door een maatschappelijk werker. Deze directe en praktische inzet van de middelen is nu ook mogelijk. Dit staat los van of een jongere meedoet aan de gesprekken in de regio. Ook heeft het geen gevolgen voor de onderwijsvrijstelling.

Wat moet je doen?

Is jouw kind niet ingeschreven op een school en wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Neem contact op met de leerplichtambtenaar of het samenwerkingsverband. Omdat de subsidieregeling pas in het najaar ingaat, kan het zijn dat je nog even moet wachten. We hopen dat dit plan een impuls kan zijn op verbinding met het onderwijs voor iedere thuiszitter.

Vragen?

Om meer te lezen over WEL in ontwikkeling kun je kijken op de website van Ingrado. Voor antwoorden op vragen mag  je natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl, WhatsApp of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer

Informatievoorziening (G)MR-ouders over NP Onderwijs kan beter

De overheid trok met het NP Onderwijs 8,5 miljard euro uit voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronaperiode. In veruit de meeste gevallen praat de (G)MR van school mee over de besteding van deze gelden. Toch heeft bijna een derde van de ouders niet genoeg informatie om dit goed te kunnen doen. Dat blijkt uit onderzoek onder (G)MR-ouders via het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer

Inzet gelden NP Onderwijs voor thuiszitters moet anders

De manier waarop de gelden van het NP Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.