Home > Nieuws > Nieuws > Handelingsplan als kinderen (nog) niet naar school kunnen.

Handelingsplan als kinderen (nog) niet naar school kunnen..

21 juni 2021 Nieuws
handelingsplan thuisonderwijs

De periode dat scholen dicht waren ligt achter ons. Toch kunnen nog niet alle kinderen naar school. Bijvoorbeeld omdat zij (of familieleden) een kwetsbare gezondheid hebben. Als deze ouders de situatie voorleggen, blijkt school niet altijd mee te werken. Om duidelijkheid te scheppen stelde Ouders & Onderwijs samen met andere ouderorganisaties een handelingskader op.

Door medische problematiek kunnen er situaties zijn, soms op advies van de behandelend (kinder) arts, waardoor leerlingen niet naar school gaan. Als daar sprake van is, moet worden aangesloten bij bepalingen zoals deze ook gelden voor zieke leerlingen.

Verplichting school

Het is de school die verplicht is om op adequate wijze voldoende onderwijs te geven. Maar het is ook aan de school om te bepalen hoe dit wordt inricht. Mochten ouders dit onvoldoende vinden, kunnen ze dit melden bij de Inspectie van het Onderwijs.

Handelingskader

Volgens het handelingskader is het belangrijk dat betrokken organisaties, zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Bij een verschil van mening hierover, is het van belang vooral toch samen in gesprek te blijven en naar oplossingen te zoeken. Het is onwenselijk om door drang en dwang (via een proces-verbaal of melding bij Veilig Thuis) een kind alsnog op school te krijgen.

Raadpleeg het handelingskader.

Vragen

Voor vragen over het onderwijs tijdens corona kunt u op onze faq-pagina kijken. Voor passend onderwijs kunt u terecht op onze themapagina in onze kennisbank. Ook is het mogelijk om op werkdagen contact op te nemen met onze medewerkers op telefoonnummer 088-6050101, of e-mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Weer lessen op universiteiten, hogescholen en mbo-scholen

Studenten en leerlingen kunnen weer op universiteiten, hogescholen en het mbo terecht om lessen te volgen. Het kabinet maakte vanavond deze versoepelingen in het coronabeleid bekend.

Lees meer

Vraag & antwoord: Coronaregels op school

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Verder komt er zeer binnenkort een einde aan een groot aantal coronamaatregelen in het onderwijs. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.