Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Handelingsplan als kinderen (nog) niet naar school kunnen.

Handelingsplan als kinderen (nog) niet naar school kunnen..

21 juni 2021 Nieuws
handelingsplan thuisonderwijs

De periode dat scholen dicht waren ligt achter ons. Toch kunnen nog niet alle kinderen naar school. Bijvoorbeeld omdat zij (of familieleden) een kwetsbare gezondheid hebben. Als deze ouders de situatie voorleggen, blijkt school niet altijd mee te werken. Om duidelijkheid te scheppen stelde Ouders & Onderwijs samen met andere ouderorganisaties een handelingskader op.

Door medische problematiek kunnen er situaties zijn, soms op advies van de behandelend (kinder) arts, waardoor leerlingen niet naar school gaan. Als daar sprake van is, moet worden aangesloten bij bepalingen zoals deze ook gelden voor zieke leerlingen.

Verplichting school

Het is de school die verplicht is om op adequate wijze voldoende onderwijs te geven. Maar het is ook aan de school om te bepalen hoe dit wordt inricht. Mochten ouders dit onvoldoende vinden, kunnen ze dit melden bij de Inspectie van het Onderwijs.

Handelingskader

Volgens het handelingskader is het belangrijk dat betrokken organisaties, zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Bij een verschil van mening hierover, is het van belang vooral toch samen in gesprek te blijven en naar oplossingen te zoeken. Het is onwenselijk om door drang en dwang (via een proces-verbaal of melding bij Veilig Thuis) een kind alsnog op school te krijgen.

Raadpleeg het handelingskader.

Vragen

Voor vragen over het onderwijs tijdens corona kunt u op onze faq-pagina kijken. Voor passend onderwijs kunt u terecht op onze themapagina in onze kennisbank. Ook is het mogelijk om op werkdagen contact op te nemen met onze medewerkers op telefoonnummer 088-6050101, of e-mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Versoepelingen in coronabeleid op school

De coronabesmettingen nemen af en daarom is er ook op school veel ruimte voor versoepelingen. Zo hoeven leerlingen niet meer in vaste groepen te werken (cohortering) en zijn activiteiten met ouders toegestaan. Dat kondigde het kabinet aan in een persconferentie vrijdagavond.

Lees meer

Vraag & antwoord: Hoe ziet het onderwijs er na de laatste persconferentie uit?

Er zijn versoepelingen in het coronabeleid op scholen. Zo zijn de quarantaineregels versoepeld voor het primair onderwijs. Dit betekent dat er geen quarantaineplicht volgt bij een besmetting in de klas. Verder vervallen de anderhalve-meter-regel en het mondkapje in het voortgezet onderwijs.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.