Home > Nieuws > Nieuws > Help, mijn kind blijft zitten! Wat te doen?

Help, mijn kind blijft zitten! Wat te doen?.

13 juli 2022 Hugo Jager Blog
blijven zitten

Het einde van het schooljaar nadert. Net als andere jaren krijgen we bij het Adviespunt veel vragen over overgaan en zittenblijven. Gaat je zoon of dochter over of niet? Of stapt hij of zij over naar een andere school? En wat als je het niet eens bent met de beslissing van school? Wat zijn de opties?

Wat zijn de regels?

Wist je dat scholen zelf de regels van overgaan en zittenblijven bepalen? Deze zijn dus niet landelijk vastgelegd. Of in een wet. Met het eindrapport in de hand beslissen de leraar en het docententeam wat wenselijk is voor je kind. Het is een belangrijke beslissing en daarom zijn ze op middelbare scholen vastgelegd in overgangsnormen. Er zijn speciale rapportenvergaderingen waarbij alle leraren hun stem uitbrengen over een leerling die in de gevarenzone zit. Bij twijfel komen de volgende vragen aan de orde: Hoe voelt uw kind zich in de klas en bij klasgenoten? Heeft hij/zij een zelfstandige en gemotiveerde houding? Hoe zit het met de concentratie? Heeft de persoonlijke situatie of thuissituatie effect gehad op het leren?

Welke opties zijn er?

Naast overgaan of zittenblijven zijn er ook nog andere mogelijkheden:

  • Het kan ook zijn dat je kind voorwaardelijk overgaat. Dat houdt in dat hij of zij tot de herfst- of kerstvakantie de kans krijgt zich te bewijzen in het volgende schooljaar. Gaat het niet goed? Dan gaat de leerling alsnog terug naar het vorige jaar.
  • Je kind krijg eerst nog de kans om achterstanden in te lopen en cijfers op te halen tijdens een zogenaamde lente- of zomerschool. Je kind kan onder begeleiding gedurende extra dagen/dagdelen achterstanden wegwerken voor een of meerdere vakken. Bij succesvolle deelname gaat je kind alsnog over.
  • De middelbare school kan bijvoorbeeld adviseren om op een ander schooltype over te stappen. Van vmbo naar havo bijvoorbeeld of andersom.

Wat als je het niet eens bent met de beslissing?

Het schooljaar nog een keer opnieuw doen hoeft niet erg te zijn. Soms is dat de beste keuze voor je kind. Maar als je het niet eens bent met de beslissing van school, kun je de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Neem allereerst contact op met de mentor of afdelingsleider zodat school de beslissing kan beargumenteren. In hetzelfde gesprek kun je je bezwaren naar voren brengen.

Stap 2: Houdt de school vast aan de beslissing? Ouders kunnen een revisieverzoek indienen bij de middelbare school. Dit is een verzoek tot herziening van de overgangsbeslissing. Daarin voer je als ouder argumenten aan die nog niet bij de school bekend waren, maar wel belangrijk zijn voor de beslissing. Tijdens de revisievergadering, een paar dagen na de overgangsvergadering, neemt de school opnieuw een beslissing over overgaan of zittenblijven.

Stap 3: Tenslotte kun je contact opnemen met het schoolbestuur en aangeven dat je het niet eens bent met het besluit

Vragen

Heb je nog andere vragen? Kijk dan op onze themapagina. Daar zijn ook veelgestelde vragen opgenomen. Hopelijk staat jouw antwoord erbij. Anders kun je natuurlijk altijd contact opnemen met ons Adviespunt. Wij zitten klaar om je te helpen. Mail ons via e–mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of bel ons op 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Alle aanpassingen centraal eindexamen

Het centraal eindexamen op middelbare scholen gaat dit schooljaar door, maar er is een aantal aanpassingen. Volgens minister Slob kunnen leerlingen door aanvullende maatregelen een volwaardig diploma halen. Maar wat zijn precies de uitgangspunten en aanvullende maatregelen? We geven een overzicht.

Lees meer

Wat zijn de regels over overgaan en blijven zitten?

De school beslist of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Zij hebben daarvoor zelf beleid opgesteld.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.