Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Help, mijn kind blijft zitten! Wat te doen?

Help, mijn kind blijft zitten! Wat te doen?.

24 juni 2021 Hugo Jager Blog
blijven zitten

Het einde van het schooljaar nadert. Het is een vreemd jaar geweest met veel afstandsonderwijs, schoolsluitingen en misschien ook veel uitval van lessen. Gaat uw zoon of dochter over of niet? Of stapt hij of zij over naar een andere school? En wat als u het niet eens bent met de beslissing van school? Wat zijn de opties?

Wat zijn de regels?

Wist u dat scholen zelf de regels van overgaan en zittenblijven bepalen? Deze zijn dus niet landelijk vastgelegd. Of in een wet. Met het eindrapport in de hand beslissen de leraar en het docententeam wat wenselijk is voor uw kind. Het is een belangrijke beslissing en daarom zijn ze op middelbare scholen vastgelegd in overgangsnormen. Er zijn speciale rapportenvergaderingen waarbij alle leraren hun stem uitbrengen over een leerling die in de gevarenzone zit. Bij twijfel komen de volgende vragen aan de orde: Hoe voelt uw kind zich in de klas en bij klasgenoten? Heeft hij/zij een zelfstandige en gemotiveerde houding? Hoe zit het met de concentratie?  Zit uw kind lekker in zijn/haar vel? Of heeft de persoonlijke situatie of thuissituatie effect gehad op het leren?

Welke opties zijn er?

Naast overgaan of zittenblijven zijn er ook nog andere mogelijkheden:

  • Voordat de docent of mentor een definitieve beslissing neemt, krijgt uw kind wellicht eerst nog de kans om achterstanden in te lopen en cijfers op te halen tijdens een zogenaamde lente- of zomerschool. Uw kind kan onder begeleiding gedurende extra dagen/dagdelen achterstanden wegwerken voor een of meerdere vakken. Bij succesvolle deelname gaat uw kind alsnog over.
  • Het kan ook zijn dat uw kind voorwaardelijk overgaat. Dat houdt in dat hij of zij tot de herfst- of kerstvakantie de kans krijgt zich te bewijzen in het volgende schooljaar. Gaat het niet goed? Dan gaat de leerling alsnog terug naar het vorige jaar.
  • De middelbare school kan bijvoorbeeld adviseren om op een ander schooltype over te stappen. Van vmbo naar havo bijvoorbeeld of andersom. Dit is best ingrijpend voor je kind.

Wat als u het niet eens bent met de beslissing?

Het schooljaar nog een keer opnieuw doen hoeft niet erg te zijn. Soms is dat de beste keuze voor uw kind. Maar als u het niet eens bent met de beslissing van school, kunt u de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Neem allereerst contact op met de mentor of afdelingsleider zodat school de beslissing kan beargumenteren. In hetzelfde gesprek kunt u uw bezwaren naar voren brengen.

Stap 2: Houdt de school vast aan de beslissing? Dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur en schriftelijk in bezwaar gaan tegen de beslissing. En nee, u bent geen zeurouder. U mag tegen zo’n beslissing bezwaar aantekenen als u denkt dat uw kind beter af is als hij/zij overgaat.

Stap 3: Ten slotte kunnen ouders een revisieverzoek indienen bij de middelbare school. Dit is een verzoek tot herziening van de overgangsbeslissing. Daarin voert u als ouder argumenten aan die nog niet bij de school bekend waren, maar wel belangrijk zijn voor de beslissing. Tijdens de revisievergadering, een paar dagen na de overgangsvergadering, neemt de school opnieuw een beslissing over overgaan of zittenblijven.

Vragen

Heeft u nog andere vragen? Kijk dan op onze themapagina. Daar zijn ook veelgestelde vragen opgenomen. Hopelijk staat uw antwoord erbij. Anders kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons Adviespunt. Wij zitten klaar om u te helpen. Mail ons via e–mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of bel ons op 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Alle aanpassingen centraal eindexamen

Het centraal eindexamen op middelbare scholen gaat dit schooljaar door, maar er is een aantal aanpassingen. Volgens minister Slob kunnen leerlingen door aanvullende maatregelen een volwaardig diploma halen. Maar wat zijn precies de uitgangspunten en aanvullende maatregelen? We geven een overzicht.

Lees meer

Overgaan en zittenblijven

De school beslist of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Zij hebben daarvoor zelf beleid opgesteld.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.