Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Kwartiermaker René Peeters: ‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’

Kwartiermaker René Peeters: ‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’.

12 december 2018 Nieuws

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies dat kwartiermaker René Peeters vandaag overhandigt aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteuningsbehoefte te lang in de klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden voordat een kind ergens terecht kan omdat onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Voor een groep van 23 landelijke organisaties de aanleiding om deze urgente knelpunten samen op te oplossen. Zij noemen zichzelf de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Top 3 belangrijkste adviezen

In zijn rapport geeft de kwartiermaker adviezen, gebaseerd op bevindingen uit succesvolle regio’s. De belangrijkste drie:

  1. Zorg voor een evenwichtig palet aan professionals rond kinderen en jongeren, die ingeschakeld kunnen worden waar nodig. Verbreed de schoolteams met medewerkers van jeugdhulp- en/of zorgorganisaties, afhankelijk van de schoolpopulatie.
  2. Maak als onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeenten niet-vrijblijvende lokale afspraken. Deze vormen als het ware de ‘grondwet van de regio’ en zijn leidend voor de andere plannen rondom onderwijs, zorg en jeugd. Pak als gemeente de rol op om partijen bij elkaar te brengen. Die regierol past bij de andere verantwoordelijkheden die gemeenten in 2015 hebben gekregen.
  3. Maak ouders en opvoeders vertrouwd met het zorg- en jeugdhulpaanbod via school. Werk actief samen met ouders en neem hen in ieder proces rond het kind goed mee.

Betrekken ouders en kinderen is essentieel om resultaat te behalen

Een van de adviezen waar Ouders & Onderwijs blij mee is staat in paragraaf 3.3 van het rapport.

”Om tot een effectieve aanpak te komen en/of een passende plek te vinden voor het kind, is de betrokkenheid van ouders en kind essentieel. Het gaat immers om de kinderen en hun ouders. Als zij niet achter de aanpak staan of ontevreden zijn over de plek, dan is het geen duurzame oplossing. De effectiviteit van de aanpak wordt dan ondermijnd en het kan leiden tot stagnatie. In de praktijk blijkt dat ouders zich in sommige situaties miskend en gefrustreerd voelen. Zij voelen zich vervolgens genoodzaakt om met juridische stappen hun gelijk te krijgen. Ouders hebben veel expertise als het gaat om de omgang met hun kind, dit wordt niet altijd voldoende benut.
In Finland krijgen leerkrachten in het primair onderwijs drie uur per week voor samenwerking met andere professionals. Dit is vastgelegd in het CAO.”

En wat nu?

De coalitie heeft de adviezen dankbaar in ontvangst genomen. In de komende perioden bespreken de organisaties met de eigen achterban wat de adviezen betekenen op uitvoeringsniveau. In elk geval is er de wil om de juiste dingen te doen en op een goede manier samen te werken aan de kansen voor kinderen.

Ouders & Onderwijs gaat natuurlijk ook met ouders in gesprek over de gegeven adviezen. Wij werken daarbij samen met Ieder(in) en zoeken op dit moment nog naar een effectieve manier om zoveel mogelijk ouders hierbij te betrekken.

Gerelateerde onderwerpen

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.