Home > Nieuws > Nieuws > Landelijk Ouderpanel telt 3500 ouders

Landelijk Ouderpanel telt 3500 ouders.

22 oktober 2018 Nieuws Landelijk ouderpanel ouders

Een nieuwe mijlpaal voor het Landelijk Ouderpanel: we hebben de grens van 3500 ouders bereikt! Het beoogde doel bij de oprichting van het panel in 2017 was 3000. We zijn ontzettend trots en blij dat we de stem van zoveel vaders en moeders kunnen laten horen.

De stem van ouders

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. Dat is onze ambitie. Samen met Stichting Opvoeden.nl zijn we de uitdaging aangegaan om daar invulling aan te geven. Inmiddels is het Landelijk Ouderpanel een onmisbaar onderdeel van onze organisaties.

Al veel bereikt

Voor onze organisaties is het essentieel om te luisteren naar de stem van ouders. Met de resultaten gaan we het gesprek aan met onderwijspartijen en de politiek. De onderzoeken helpen Stichting Opvoeden.nl om de opvoedinformatie nog beter te laten aansluiten. Ouders willen hun stem graag laten horen: het panel telde al in een jaar tijd meer dan 1000 ouders! Dit jaar onderzochten we onder andere hoe ouders denken over de schoolgidsloopbaan- en oriëntatiebegeleiding, ouderbijdrage voor schoolreisjes en digitale leermiddelenprivacyleerlingvolgsystemen en huiswerkbegeleiding. Over 2017 maakten we een infographic.

En nu door!

Met een Ouderpanel van meer dan 3500 ouders kunnen we stevigere uitspraken doen. Zo laten we de stem van ouders nog luider klinken bij scholen, organisaties in de jeugdgezondheidszorg en de overheid. De peilingen gaan natuurlijk gewoon door. Deze week bijvoorbeeld geven ouders hun mening over het schooladvies en de eindtoets. Die informatie leggen we bij de minister van Onderwijs neer. Ook denken we na over onderzoeksonderwerpen voor volgend jaar.

Wat zeggen ouders zelf?

Guido Verboom is één van de vaders uit het Landelijk Ouderpanel. ,,Ik ben graag bewust bezig met de invulling van mijn ouderschap. Door mij aan te melden voor het panel heb ik een middel om mijn eigen gedachten te scherpen, te weten wat er leeft en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie hierover.

Mahwish Ashraf, moeder van twee, zegt hierover: ,,In het panel zitten ouders zoals jij en ik, die hun mening geven over allerlei onderwerpen zodat de informatie over opvoeden blijft aansluiten bij de vraag van de ouders. Het is belangrijk dat er ouders met verschillende visies, achtergronden en gezinssamenstellingen meedoen met het panel zodat het een goed beeld heeft over wat er leeft onder alle ouders. Deze informatie wordt anoniem verwerkt, maar ook besproken met professionals en de overheid. Ouders hebben hier dus echt een stem in!

Diversiteit

De meeste ouders hebben twee kinderen. Maar er zijn ook ouders met meer dan vijf kinderen in het panel vertegenwoordigd. Het Landelijk Ouderpanel kent bovendien zo’n 15 nationaliteiten. Onder meer Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Peruaans, Engels en Iraans. Diversiteit is een belangrijk onderdeel van ons panel. Als alle ouders meepraten kun je namelijk echt iets zeggen.

Aanmelden

Wil je ook meedenken en praten? Schrijf je dan ook in. We blijven specifiek op zoek naar vaders en ouders met een niet-Nederlandse achtergrond, zodat we echt namens alle ouders kunnen spreken. Natuurlijk zijn alle ouders meer dan welkom! Lees meer over het panel of meld je meteen aan!

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.