Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Ouders Den Haag verenigen zich in Stadouder!

Ouders Den Haag verenigen zich in Stadouder!.

26 maart 2019 Nieuws

In Den Haag heeft een actieve groep ouders zich verenigd in een nieuw platform voor en door ouders: Stadouders. Samen willen zij het onderwijs en de gemeenschap in Den Haag verbeteren. Sluit jij je ook aan?

Haagse ouders staan voor hun onderwijs

Het nieuwe platform voor en door ouders, Stadouders gaat starten! Stadouders richt zicht op de essentiële vraagstukken in het Haagse onderwijs. Ze willen het onderwijs en het leren van kinderen nog beter maken door ouders samen met scholen en leraren en andere burgers, ondernemers en overheden slimmer te laten samenwerken. Maar dan anders: met de ouder als initiatiefnemer. Daarmee bouwen ze een gemeenschap die voor zichzelf en anderen kan zorgen.

Kom je ook?

Vanaf 30 maart a.s. organiseren ze verschillende events waar ouders en kinderen van harte welkom zijn. Meer weten over de plannen? Ouders kunnen zich direct opgeven om mee te doen. Of vul meteen de korte vragenlijst in. Wil je kennismaken met de initiatiefnemers van Stadouders.Kom dan naar één van de onderstaande kickoff bijeenkomsten:

  • Zaterdag 30 maart bij coöperatie EVA. Adres: Buitenom 6
  • Woensdagochtend 3 april, 09:00 uur in Jan van Nassau school
  • Woensdagmiddag 3 april vanaf 14:00 uur, voorafgaand aan de voorstelling “Alle fluiten, snaren en trommels” in het Zeeheldentheater (met aanwezigheid van de pers Scheveningsche Courant)
  • Vrijdag 12 april workshop bij Single Super Mom
  • 12 april 10:00 uur tot 13:00 uur training Durven Doen (o.v.b.)

Hoe kunnen ouders meedoen?

Ouders kunnen op verschillende manieren meedoen aan het ouderinitiatief:

  • Melden: Ouders de mogelijkheid te geven problemen en verbetervoorstellen bij de Stadouders in te brengen zodat deze bij de bevoegde instanties gemeld kunnen worden.
  • Informeren: Meldpunt, website, social media, nieuwsbrieven, thematische Stadouders bijeenkomsten, projecten.
  • Leren: Onderwijskundige expertise onder ouders te bundelen binnen de Stadouders zodat gevraagd en ongevraagd adviezen kunnen worden gegeven aan de gemeente en scholen.
  • Ondernemen: We kunnen zelf diensten gaan aanbieden die nu door externe bureaus worden verricht. Dat verhoogt onze kennis, onze positie en levert inkomsten op.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Arie Slob stuurde eind vorige week een brief naar alle scholen. Daarin pleit hij ervoor dat ze alles in het werk moeten stellen om leerlingen te laten starten in een brugklas op een niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Om daartoe ook een bijdrage te leveren ontwikkelde Ouders & Onderwijs samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier dat kan worden toegevoegd aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.