Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Stean Alliantie Kinderarmoede

Stean Alliantie Kinderarmoede.

27 maart 2019 Nieuws

Op 26 maart 2019 vond de lancering van de Alliantie Kinderarmoede plaats. Actief bijdragen aan het tegengaan van de effecten van kinderarmoede. Dat beloofden de 100 partners die het convenant ondertekenden. Ook Ouders & Onderwijs wil bijdragen en ondertekende daarom het convenant.

Kinderarmoede in Nederland

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen. Hierbij voelen ze de stress bij hun ouders, zijn ze zelf gespannen en kunnen ze zich moeilijker concentreren op school. Omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school lopen deze kinderen een groter risico op sociale uitsluiting. Op langere termijn zijn er bovendien grote gezondheidsrisico’s voor kinderen die in armoede opgroeien.

Kinderen niet uitsluiten van activiteiten op school

Ouders & Onderwijs heeft zich aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede, omdat er nog steeds kinderen zijn die ook op school last hebben van de gevolgen van armoede thuis. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, worden kinderen in veel gevallen nog steeds uitgesloten van activiteiten. Dat moet stoppen. Daarnaast is ook extra aandacht nodig voor gelijke kansen rondom schoolkeuze, huiswerkbegeleiding en de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.

Directeur Lobke Vlaming: “Op dit moment leven bijna 400.000 (!) kinderen in Nederland in armoede. En wij hebben nog steeds lastige discussie met scholen die kinderen uitsluiten als de ouderbijdrage niet wordt betaald. Zullen we daarmee stoppen?

Doel van de Alliantie

Alle partners van de Alliantie Kinderarmoede, waaronder ook Ouders & Onderwijs, willen armoede onder kinderen uitbannen. In 2030 mogen kinderen niet meer de dupe van armoede zijn en mogen er geen nieuwe gezinnen meer zijn die in armoede vervallen. De Alliantie Kinderarmoede brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen (nieuwe) creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Er is ruimte voor zowel nieuwe als reeds bestaande initiatieven. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.