Home > Nieuws > Nieuws > Dit zijn de veelgestelde vragen over de doorstroomtoets en het schooladvies

Dit zijn de veelgestelde vragen over de doorstroomtoets en het schooladvies.

13 maart 2024 Nieuws

Het adviespunt van Ouders & Onderwijs krijgt veel vragen over het schooladvies en de doorstroomtoets in groep 8. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet. 

1 – Hoe komt het basisschooladvies tot stand en welke gegevens moet en kan de school meenemen? 

Bij het geven van het schooladvies kijkt de school naar de ontwikkeling van je kind in met name de laatste jaren van de basisschoolperiode. De meeste scholen kijken naar de (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem, maar ook werkhouding en privéomstandigheden kunnen van invloed zijn op het advies. De leerkrachten kennen je kind goed en weten waar je kind goed in is en welke dingen je kind lastig vindt. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR). 

2 – Wat is het verschil tussen een enkel- en dubbelvoudig schooladvies? 

De basisschool kan een schooladvies voor één of twee schoolsoorten geven. Een enkelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo-kader of havo advies. Een dubbelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo/havo of havo/vwo advies. De basisschool kiest welk advies het beste bij het kind past. Dit mag altijd een enkelvoudig of een dubbelvoudig advies zijn. 

3 – Ik ben het niet eens met het basisschooladvies. Wat kan ik doen? 

Als je het niet eens bent met het schooladvies, kun je met de school in gesprek gaan en vragen waar dit advies op gebaseerd is en verzoeken om een aanpassing voor 25 maart. Wat is het beeld dat de school van je kind heeft en komt dit overeen met het beeld dat jij van je kind hebt? Je kunt echter niet eisen dat de school het schooladvies aanpast als je het er niet mee eens bent. Jij en je kind kunnen dan op zoek gaan naar middelbare scholen met een brugklas met meerdere schooltypes. 

Het schooladvies is leidend, dat wil zeggen dat de middelbare school de toelating van je kind hierop baseert. Maar je kunt altijd met de middelbare school in gesprek gaan. In de praktijk volgen de meeste scholen het advies van de basisschool op, maar het komt ook voor dat zij akkoord gaan met een andere plaatsing. Een middelbare school beslist zelf of ze je kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Je kunt ook kijken of er scholen in de omgeving zijn die een brugklas met meerdere schooltypes aanbieden, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo. Hiermee wordt de definitieve keuze voor een schooltype uitgesteld.

Je kunt ook de uitslag van de doorstroomtoets, het onafhankelijk toetsadvies, gebruiken. De basisschool moet het schooladvies naar boven aanpassen als je kind de doorstroomtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat jij en je kind in januari kregen, zie voor meer hieronder. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot het bijbehorende schooltype. 

Wanneer je er met de school toch niet uitkomt is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen volgens de klachtenregeling van de school. De school heeft veel ruimte voor eigen afwegingen bij het maken van een schooladvies, maar moet zich wel houden aan wat hierover in de schoolgids staat. De klachtencommissie is daarom terughoudend in het doen van uitspraken over de inhoud van het schooladvies. Wel kan de commissie het proces beoordelen. Heeft de school een eerlijke afweging gemaakt? Zijn alle belangrijke dingen meegenomen bij de totstandkoming van het advies? En is het advies voldoende door de school onderbouwd? Op de website van Onderwijsgeschillen vindt u meer informatie en eerder gedane uitspraken over het schooladvies. 

4 – Wat is de functie van de doorstroomtoets? 

Alle leerlingen in groep 8, ook die in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, maken in de eerste twee weken van februari een doorstroomtoets. De doorstroomtoets meet wat je kind in 8 jaar op de basisschool heeft geleerd op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de doorstroomtoets, het toetsadvies, geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste bij je kind past.. Als je kind de doorstroomtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat voor 31 januari is afgegeven, moet de basisschool het schooladvies aanpassen. Tenzij de school denkt dat dit niet goed is voor je kind en goede redenen heeft om geen hoger advies te geven.  Uiteraard moet de school dit dan aan jou en je kind kunnen uitleggen en onderbouwen. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot het bijbehorende schooltype. 

6 – Kan ik mijn kind op een ander niveau aanmelden dan het schooladvies? 

Je mag je kind ook op een ander type middelbaar onderwijs aanmelden dan de basisschool heeft geadviseerd. De middelbare school moet een leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd. Het is dan aan die school of ze jouw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Het kan overigens zijn dat het in de centrale aanmeldprocedure niet mogelijk is om een leerlingen op een hoger schooltype dan het advies aan te melden. 

Andere vragen? 

Voor antwoorden op vragen over het schooladvies kunt u terecht op onze kennisbank. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.