Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Leerlingvolgsysteem.

Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van leerlingen is belangrijk. Om de voortgang van elk kind op de basisschool systematisch bij te houden bestaan er wettelijk goedgekeurde leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld die van Cito, Bureau ICE, Dia of Boom.

Verplicht

Voor alle basisscholen is een leerlingvolgsysteem (LVS) of leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) verplicht. De school mag zelf kiezen welk volgsysteem en welke toetsen ze gebruiken om de voortgang van leerlingen bij te houden. Scholen kunnen kiezen tussen het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs, IEP LVS, Dia-LVS of Boom-LVS. Op de middelbare school is een leerlingvolgsysteem niet verplicht. Wel houden ook middelbare scholen de ontwikkeling van leerlingen bij. Zij doen dit in het leerlingdossier.

Inhoud leerlingvolgsysteem

Bij een leerlingvolgsysteem hoort vaak een set van methode-onafhankelijke, genormeerde toetsen: de leerlingvolgsysteem toetsen. De resultaten van deze toetsen staan in het volgsysteem. Ook de resultaten die jouw kind heeft behaald op de andere toetsen van de school staan in het systeem. Ouders, schoolleiding en leerkrachten hebben op deze manier zicht op de voortgang en ontwikkeling van jouw kind door de jaren heen. De informatie uit het leerlingvolgsysteem is onderdeel van het leerlingdossier. De school gebruikt de inhoud van het volgsysteem voor het schoolrapport en het onderwijskundig rapport. De school kan met het volgsysteem bovendien kijken hoe de klas en school als geheel presteert.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerachterstand basisonderwijs

Wanneer jouw kind achterblijft bij klasgenoten is het van belang dat tijdig in kaart wordt gebracht wat de leerachterstand is.

Lees meer
Dossier

Onderwijskundig rapport

De basisschooldirecteur maakt wanneer een kind van school wisselt een onderwijskundig rapport (OKR) over de schoolvorderingen van het kind.

Lees meer
Dossier

Rapport

Een schoolrapport is een periodiek overzicht van de prestaties van een leerling op school.

Lees meer
Dossier

Cito-toetsen op de basisschool

Wat toetst de Cito? Wanneer worden ze afgenomen? En wat zeggen de resultaten? Lees het hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.