Home > Nieuws > Nieuws > Kamerdebat over toekomst passend onderwijs

Kamerdebat over toekomst passend onderwijs.

10 november 2020 Nieuws
Passend onderwijs

Op 16 november praat minister Slob met de Tweede Kamerleden over passend onderwijs. Ter voorbereiding schreven Ouders & Onderwijs , Balans en Ieder(in), met steun van een grote groep ouderorganisaties een brief. Daarin roepen zij de minister en de Tweede Kamer op om stappen te zetten zodat passend onderwijs echt passend is.

Verbeterplan

De minister concludeert dat passend onderwijs op veel plekken beter is geworden. Veel kinderen krijgen het onderwijs dat ze nodig hebben. Maar er is nog niet bereikt wat we willen voor leerlingen, leraren en ouders. Daarom doet hij voorstellen ter verbetering. Dat zijn onder andere een hoorrecht voor leerlingen en een informatiepunt voor ouders en leerlingen in iedere regio.

Scherpe keuzes

Ouders zijn minder positief zoals blijkt uit onze evaluatie onder ouders: passend onderwijs kan en moet beter. Er zijn meer maatregelen nodig voor structurele oplossingen. Dat vraagt om scherpe politieke keuzes en stevigere ingrepen. Zo is het goed dat minister Slob aangeeft welke ondersteuning scholen mimimaal moeten bieden, maar dan is het wel belangrijk dat hij scholen in staat stelt om dit daadwerkelijk te kunnen doen.

Overvolle klassen

De kern is dat het huidige onderwijssysteem onder druk staat. Er zijn vaak overvolle klassen en leraren krijgen te maken met een hoge werkdruk. Ook is er gebrek aan deskundige ondersteuning en zijn leraren vaak onvoldoende toegerust om les te geven aan kinderen die iets extra’s nodig hebben. Wat nodig is, is een concreet plan, dat investeert in kleinere klassen, meer handen in de klas en voldoende onderwijsondersteunend personeel op alle scholen. Niet voor niets startte Ouders & Onderwijs met partners eerder dit jaar een petitie voor kleinere klassen.

Brief

Verder zijn er verbeteringen nodig om de positie van ouders te versterken, moet het in de wet gaan over leerrecht in plaats van leerplicht en zijn andere vormen van onderwijs gewenst. Ouders & Onderwijs schreef met steun van veel ouderorganisaties een brief aan de Kamerleden, waarin de mogelijke aanpassingen met een uitgebreide toelichting zijn opgenomen.

Meer lezen

Lees in onze speerpunten meer over de standpunten van Ouders & Onderwijs over passend onderwijs. Voor de evaluatie hebben we eerder uitgebreide aanbevelingen gedaan. De brief die minister Slob stuurde naar de Tweede Kamer over de verbeterpunten staat op de website van de Rijksoverheid.  Het debat is aanstaande maandag 16 november vanaf 11 uur live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

Vragen

Voor vragen over passend onderwijs kunt u terecht op de themapagina  van Ouders & Onderwijs.  U kunt op werkdagen ook telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 088-6050101 of via vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Op naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is óók voortgezet onderwijs! Toch valt het onder het basisonderwijs, waardoor de leerling geen volwaardig voortgezet onderwijs kan krijgen. Actiegroep ‘Van VSO naar GVO’ wil dat er voortaan gesproken wordt van ‘gespecialiseerd voortgezet onderwijs’ en dat het voortaan ondergebracht wordt onder dat waar het écht bij hoort: het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Stop met drang en dwang bij niet passend onderwijs.

Te vaak krijgen ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften te maken met jeugdbeschermingsmaatregelen. Oudervereniging Balans organiseerde het werkcongres ‘Bang voor drang en dwang’. Professionals uit de jeugdhulp, jeugdbescherming en onderwijs en diverse specialisten, wetenschappers, juristen en ouders spraken met elkaar over de inzet van drang en dwang en de positie van kinderen en hun ouders daarin.

Lees meer

Ouders eisen verbeteringen passend onderwijs

Kleinere klassen, een persoonlijk ontwikkelbudget voor thuiszitters, ouders zelf laten kiezen of hun kind naar een reguliere of speciale school gaat en het opzetten van onafhankelijke regionale oudersteunpunten. Dat zijn enkele voorstellen die Ouders & Onderwijs in het vandaag gepubliceerde rapport de Staat van de Ouder doet om passend onderwijs te verbeteren.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.