Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

De Staat van de Ouder

Ieder jaar onderzoekt Ouders & Onderwijs hoe ouders denken over het onderwijs in Nederland. De resultaten worden in april openbaar gemaakt in een (online) rapportage: De Staat van de Ouder.

De Staat van de Ouder 2022: Naar het voortgezet onderwijs

Alle ouders en leerlingen krijgen ermee te maken. De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Het is een moment, waarop ouders en hun kinderen tegen praktische vragen en problemen aanlopen. We vroegen ouders naar hun mening. En wat blijkt? Er is nog behoorlijk wat te verbeteren als het gaat om het schooladvies en de eindtoets. Daarnaast ervaren veel ouders dat er te weinig keuze is voor de middelbare school. Tot slot zijn ze geen voorstander van driejarige brede brugklassen, waarin kinderen samenkomen die op alle verschillende niveaus les krijgen. Meer lees je in het persbericht en natuurlijk het rapport De Staat van de Ouder 2022.

Blog Lobke Vlaming

‘Het is zorgelijk dat we in de Randstad steeds meer lotingen en schaarste van gewilde scholen zien. En daarbuiten zien we juist dat er steeds minder keuze is. Dat komt doordat daar het aantal scholen afneemt. Ook dat is een probleem, want de keuzevrijheid komt daar echt in het geding.‘

lobke vlaming ouders en onderwijs

Op zoek naar informatie over de overstap naar de middelbare school?

In onze kennisbank lees je hier alles over.

Wat vinden ouders?

Het perspectief van ouders raakt niet zelden ondergesneeuwd. Hoe ervaren ouders de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs? Ouders & Onderwijs interviewde verschillende ouders:

string(77) "https://oudersenonderwijs.nl/wp-content/uploads/2022/04/Ellen-van-den-Bos.jpg"

"Zorg dat kinderen niet altijd in dezelfde groepjes terecht komen maar dat ze met meerdere niveaus bij elkaar zitten."

Ellen van den Bos

2 dochters van 6 en 13 jaar

LEES MEER
string(75) "https://oudersenonderwijs.nl/wp-content/uploads/2022/04/Christine-Jones.jpg"

"Iedereen leert anders en mijn kinderen kun je nu eenmaal niet forceren om kennis op te doen."

Christine Jones

Moeder van Leon (15) en Ruben (13)

LEES MEER
string(65) "https://oudersenonderwijs.nl/wp-content/uploads/2021/04/brasz.png"

"Nu is er tijd en continuïteit en dat maakt deze overstap in alle opzichten anders dan anders."

Isolde Brasz

Moeder van een zoon (12)

LEES MEER

Wil je ook meepraten over belangrijke thema's in het onderwijs?

Meld je aan voor het Landelijk Ouderpanel.

LO-logo-wit

Staat van de Ouder: eerdere publicaties

Ouders & Onderwijs onderzoekt elk jaar één of meerdere thema’s die actueel zijn in het onderwijs. In de voorgaande edities lees je hoe ouders kijken naar diverse thema’s als de kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en medezeggenschap.

April 2021

Staat van de Ouder 2021

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit en het plezier waarmee kinderen naar school gaan. Ook onderzochten we de mening van ouders over hun relatie met school, het lerarentekort, passend onderwijs, de ouderbijdrage en medezeggenschap. Lees alles in de Staat van de Ouder 2021.

April 2020

Staat van de Ouder 2020

Ouders eisen verbeteringen passend onderwijs. Kleinere klassen, een persoonlijk ontwikkelbudget voor thuiszitters, ouders zelf laten kiezen of hun kind naar een reguliere of speciale school gaat en het opzetten van onafhankelijke regionale oudersteunpunten. In de Staat van de Ouder 2020 lees je hoe ouders denken over passend onderwijs.

April 2019

Staat van de Ouder 2019

In een breed onderzoek vroegen we ouders hoe zij denken over het Nederlandse onderwijs. Hoe is hun relatie met school? Wat merken ze van het lerarentekort? En wat vinden ze van de onderwijskwaliteit en de medezeggenschap? Wat blijkt? Passend onderwijs is zwaar onder de maat. Lees er alles over in de Staat van de Ouder 2019.