Home > Nieuws > Nieuws > Vraag & antwoord: Hoe zit het met de vrijwillige ouderbijdrage?

Vraag & antwoord: Hoe zit het met de vrijwillige ouderbijdrage?.

30 augustus 2021 Nieuws
vraag & antwoord schoolkosten

Een belangrijk onderdeel van schoolkosten waar ouders mee geconfronteerd worden is de vrijwillige ouderbijdrage. Zoals het woord vrijwillig al zegt: ouders zijn niet verplicht deze kosten te betalen. Bovendien mogen kinderen van ouders die hiervoor niet betalen niet worden uitgesloten van extra activiteiten als schoolreizen of sportdagen.

Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen meestal extra activiteiten en materialen waarvoor het geld van de overheid niet toereikend is of waarvoor de school geen geld heeft begroot. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen, huur van kluisjes, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest of tweetalig onderwijs. Heeft je de ouderbijdrage? Dit mag geen reden zijn voor uitsluiting van je kind. Wel kan de school besluiten dat een extra activiteit niet doorgaat als het totale bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage niet toereikend is. De school kan ook besluiten het resterende bedrag zelf te bekostigen zodat de activiteit kan doorgaan.

Zie voor meer informatie ook onze themapagina over schoolkosten

Ook de Rijksoverheid heeft een uitgebreide pagina over de vrijwillige ouderbijdrage met de belangrijkste informatie op een rij.

FAQ Ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Dat wil zeggen dat ouders er zelf een besluit over mogen nemen. Dit heeft dus niets te maken met de vraag of u de bijdrage kunt missen. Scholen moeten zich houden aan regels en aan de wet. Een school mag een leerling niet weigeren bij aanmelding (of verwijderen) als een ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt (art. 40 lid 1 WPO en art. 27 lid 2 WVO).

Ja, in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. Scholen mogen wel een bijdrage vragen, maar ouders zijn niet verplicht tot het betalen daarvan.

Lees meer

Als u deze niet betaalt mag uw kind op de basisschool altijd meedoen. Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert.

Lees meer

Elke school bepaalt dat zelf, samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Lees meer

Voor activiteiten die meestal geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma. Bijvoorbeeld: schoolreisjes, buitenlandreizen, huur van kluisjes, museumbezoeken, feesten op school.

Lees meer

Als het gebruik van een laptop of een iPad verplicht is op school, dan is de ouderbijdrage hiervoor niet verplicht. Dit betekent dat school vervangend materiaal regelt, als ouders niet willen of kunnen betalen.

Lees meer

In deze klassen kies je voor een specifiek aanbod waarin extra uren worden geboden en extra activiteiten worden gepland.

Nee, dat mag niet. In het basisonderwijs mocht dat al niet. In het voortgezet onderwijs wordt dat per 1 augustus 2021 ook bij wet verboden.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.